REKLAMA
Tylko u nas

BIOMED-LUBLIN WYTWÓRNIA SUROWIC I SZCZEPIONEK SA: Ustanowienie hipoteki na nieruchomości Emitenta

2022-04-19 16:16
publikacja
2022-04-19 16:16
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 6 / 2022
Data sporządzenia: 2022-04-19
Skrócona nazwa emitenta
BIOMED-LUBLIN WYTWÓRNIA SUROWIC I SZCZEPIONEK SA
Temat
Ustanowienie hipoteki na nieruchomości Emitenta
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd BIOMED-LUBLIN Wytwórnia Surowic i Szczepionek SA („Emitent", ,,Spółka") informuje, o powzięciu wiadomości o dokonaniu przez Sąd Rejonowy Lublin-Zachód w Lublinie X Wydział Ksiąg Wieczystych wpisu hipoteki umownej na przysługującym Spółce prawie użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Lublinie, przy ul. Uniwersyteckiej 10 oraz przysługującym Spółce prawie własności budynków położonych na tej nieruchomości (nr KW LU1I/00109349/0) na rzecz Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości z siedzibą w Warszawie („PARP”) w kwocie 16.000.000 zł na zabezpieczenie spłaty wierzytelności PARP na podstawie porozumienia z dnia 21 września 2017 roku (z późniejszymi aneksami) wraz z wszystkimi należnościami ubocznymi wynikającymi z tego porozumienia. O zawarciu porozumienia z PARP Emitent informował raportem bieżącym nr 52/2017. Aktualna kwota należności głównej wobec PARP wynosi 9.455.282,03 zł
W związku z powyższym PARP zobowiązał się wyrazić zgodę na wykreślenie hipoteki w kwocie 33.000.000 zł na przysługującym Spółce prawie użytkowania wieczystego i prawie własności budynków posadowionych na nieruchomościach przy ul. Głównej 34 w Lublinie, dla których Sąd Rejonowy Lublin-Zachód w Lublinie X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KW LU1I/00108745/9 oraz księgę wieczystą nr KW LU1I/00357744/2.

Po wykreśleniu hipoteki ustanowionej na rzecz PARP na nieruchomościach przy ul. Głównej 34 w Lublinie zostanie ustanowiona hipoteka na rzecz Agencji Rozwoju Przemysłu SA („ARP”), co stanowi warunek niezbędny do uruchomienia pożyczki udzielonej Emitentowi przez ARP na podstawie umowy z dnia 10 grudnia 2021 r. (rb nr 56/2021).

Powyższe działania stanowią realizację planu przyjętego przez Zarząd Spółki zmierzającego do realizacji inwestycji budowy Zakładu Produkcyjnego Onko BCG przez Emitenta.

Podstawa prawna - art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 (MAR).

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-04-19 Maksymilian Świniarski Prezes Zarządu
2022-04-19 Jakub Winkler Członek Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Zyskaj aż 360 zł premii z kontem Millennium 360°

Zyskaj aż 360 zł premii z kontem Millennium 360°

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki