REKLAMA

BIOMED-LUBLIN WYTWÓRNIA SUROWIC I SZCZEPIONEK SA: Spłata przez Emitenta pożyczki w kwocie 6 mln zł

2021-08-26 08:49
publikacja
2021-08-26 08:49
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 42 / 2021
Data sporządzenia: 2021-08-26
Skrócona nazwa emitenta
BIOMED-LUBLIN WYTWÓRNIA SUROWIC I SZCZEPIONEK SA
Temat
Spłata przez Emitenta pożyczki w kwocie 6 mln zł
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd "BIOMED-LUBLIN” Wytwórnia Surowic i Szczepionek S.A. (dalej: „Emitent”, „Spółka"), w nawiązaniu do rb 26/2019 z dnia 11.09.2019 r. niniejszym informuje o spłacie przez Emitenta w dniu 26.08.2021 r. pożyczki w kwocie 6 000 000 złotych, przed terminem jej wymagalności.
Wcześniejsza spłata pożyczki nastąpiła ze środków własnych Emitenta, bez żadnych dodatkowych opłat po stronie Spółki.
Spłata pożyczki zabezpieczona była na hipotece ustanowionej przez Emitenta na rzecz pożyczkodawcy jako zabezpieczenie na pierwszym miejscu hipotecznym, do maksymalnej wysokości 120 % Kwoty pożyczki, tj. 7 200 000 złotych (siedem milionów dwieście tysięcy złotych i zero groszy) na nieruchomości położonej w Lublinie przy ulicy Uniwersyteckiej 10, obejmującej działkę nr 39/4 o powierzchni 0,4081 ha, objętej KW o nr LU1I/00109349/0 („Hipoteka”)
Skutkiem spłaty pożyczki będzie zmniejszenie się zadłużenia Spółki oraz obniżenie kosztów finansowych związanych z obsługą zadłużenia a także uwolnienie pojemności dłużnej Spółki i wykreślenie Hipoteki, co pozwoli na zwiększenie elastyczności Emitenta w zakresie procesu pozyskania finasowania na realizację strategicznych projektów Spółki, w tym przede wszystkim budowy Zakładu Produkcyjnego Onko BCG.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-08-26 Piotr Fic Wiceprezes Zarządu
2021-08-26 Jakub Winkler Członek Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Sprawdź ile możesz zyskać z Kontem Jakie Chcę

Sprawdź ile możesz zyskać z Kontem Jakie Chcę

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki