REKLAMA

BIOMED-LUBLIN WYTWÓRNIA SUROWIC I SZCZEPIONEK SA: Rezygnacja Prezesa Zarządu z pełnionej funkcji

2022-08-12 17:58
publikacja
2022-08-12 17:58
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
rezygnacja_12.08.2022_maksymilian_s_winiarski_signed.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 21 / 2022
Data sporządzenia: 2022-08-12
Skrócona nazwa emitenta
BIOMED-LUBLIN WYTWÓRNIA SUROWIC I SZCZEPIONEK SA
Temat
Rezygnacja Prezesa Zarządu z pełnionej funkcji
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd BIOMED – LUBLIN Wytwórnia Surowic i Szczepionek S.A. („Spółka”, „Emitent”), informuje, że w dniu 12 sierpnia 2022 roku otrzymał oświadczenie Pana Maksymiliana Świniarskiego, pełniącego funkcję Prezesa Zarządu Spółki, o rezygnacji z pełnionej funkcji ze skutkiem na dzień doręczenia oświadczenia o rezygnacji.

Oświadczenie o rezygnacji z pełnienia funkcji Prezesa Zarządu wraz z podaną przyczyną stanowi załącznik do niniejszego raportu bieżącego.

W związku z otrzymaniem ww. oświadczenia o rezygnacji, w celu przedstawienia kompletnego obrazu sytuacji, Spółka na podstawie § 3 ust 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim jednocześnie informuje, że w dniu 9 sierpnia 2022 r. zostało zwołane w trybie formalnym posiedzenie Rady Nadzorczej na dzień 17 sierpnia 2022 r., z porządkiem obrad obejmującym m.in. dokonanie zmian w składzie Zarządu Spółki, w ramach którego ma być rozpatrywana propozycja powołania na Prezesa Zarządu nowej osoby, która przekazała Radzie Nadzorczej zgodę na kandydowanie.

Szczegółowa podstawa prawna:
§ 3 ust 2, § 5 pkt 4) w zw. z § 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.
Załączniki
Plik Opis
rezygnacja 12.08.2022 maksymilian s_winiarski_signed.pdfrezygnacja 12.08.2022 maksymilian s_winiarski_signed.pdf

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-08-12 Jakub Winkler Członek Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Najlepsze lokaty na 100 000 zł – wrzesień 2022 r.

Najlepsze lokaty na 100 000 zł – wrzesień 2022 r.

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki