REKLAMA

BIOMED-LUBLIN WYTWÓRNIA SUROWIC I SZCZEPIONEK SA: Powołanie cżłonków Rady Nadzorczej na nową kadencję

2021-06-02 15:23
publikacja
2021-06-02 15:23
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 32 / 2021
Data sporządzenia: 2021-06-02
Skrócona nazwa emitenta
BIOMED-LUBLIN WYTWÓRNIA SUROWIC I SZCZEPIONEK SA
Temat
Powołanie cżłonków Rady Nadzorczej na nową kadencję
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd "BIOMED-LUBLIN” Wytwórnia Surowic i Szczepionek Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie ("Spółka") niniejszym informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki dokonało w dniu 1 czerwca 2021 roku wyboru członków Rady Nadzorczej Spółki na nową pięcioletnią kadencję (2021-2026).

Skład Rady Nadzorczej nowej kadencji jest tożsamy ze składem Rady Nadzorczej poprzedniej kadencji i przedstawia się następująco:

1. Jarosław Błaszczak
2. Wiktor Napióra
3. Waldemar Sierocki
4. Dariusz Kucowicz
5. Konrad Miterski
6. Dr Dirk Pamperin

Poniżej Emitent przedstawia informacje o powołanych członkach Rady Nadzorczej:

Jarosław Błaszczak

Jarosław Błaszczak jest absolwentem:
• Harvard University (USA), gdzie w 2007 uzyskał tytułu Master of Public Administration;
• Manchester Business School (Wielka Brytania), gdzie w 2004 roku uzyskał tytuł Master of Business Administration;
• Szkoły Głównej Handlowej, gdzie w 1997 roku uzyskał tytuł Magistra Ekonomii;
• Francuskiego Instytutu Zarządzania, gdzie w 1996 roku uzyskał Diplôme International de Management.

Jarosław Paweł Błaszczak ukończył również następujące kursy specjalistyczne:
• Decyzje inwestycyjne oraz finanse behawioralne; Harvard University (listopad 2008, Cambridge, USA);
• E. Mason Program dotyczący zarządzania oraz kształtowania polityki w sektorze publicznym; Harvard University (2006-2007, Cambridge, USA);
• Program szkoleniowy dla wyższej kadry zarządzającej; IESE Business School (maj 2006, Barcelona, Hiszpania);
• Project Finance; Harvard Business School (kwiecień 2005, Cambridge, USA);
• Negotiation Dynamics: INSEAD (styczeń 2004, Fontainebleau, Francja);
• Infrastructure in a Modern Economy, Harvard University (lipiec 2003, Cambridge, USA);
• Zaawansowany program w zakresie project finance, Euromoney (maj 2001, Londyn, Wielka Brytania).

Przebieg kariery zawodowej:
• 06.2016 – obecnie – Biomed Lublin SA – Przewodniczący Rady Nadzorczej
• 04.2016 – obecnie – IPOPEMA Financial Advisory Sp. z o.o. – Prezes Zarządu
• 07.2013 – 01.2017– IPOPEMA Securites S.A. – Dyrektor Zarządzający,
• 07.2011 – 06.2013 – Ernst & Young Corporate Finance Sp. z o.o. – Partner w Zespole Doradztwa Transakcyjnego,
• 07.2002 – 06.2011 (07.2006 – 06.2007 – przerwa dotycząca studiów) – Ernst & Young Corporate Finance Sp. z o.o. – od lipca 2008 Dyrektor Zarządzający/ Doświadczony Menadżer/ Menadżer,
• 09.1998 – 06.2002 – Arthur Andersen Polska Sp.z o.o. – Asystent/ Associate (Departament Corporate Finance),
• 09.1997 – 08.1998 – KPMG Polska Audyt Sp. z o.o. – Młodszy Asystent w Departamencie Audytu;
• 09.1996 – 08.1997 – Trinity Management Sp. z o.o. – Zarządzający 3 Narodowym Funduszem Inwestycyjnym – Analityk w Departamencie Spółek Portfelowych.

Wiktor Napióra

Pan Wiktor Napióra w 1978 r. uzyskał tytuł magister farmacji na Wydziale Farmacji Uniwersytetu Medycznego we Lwowie. Następnie ukończył studia podyplomowe, kierunek Manager w służbie zdrowia, na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi. Jest specjalistą pierwszego stopnia farmacji aptecznej.

Przebieg kariery zawodowej:
• 2012 – obecnie – Przedsiębiorstwo Zaopatrzenia Aptek „Multi Pharme” S.A. – Przewodniczący Rady Nadzorczej,
• 2009 – obecnie – Biomed Lublin S.A. – Członek Rady Nadzorczej,
• 2009 – obecnie – Organizacja Polskich Dystrybutorów Farmaceutycznych S.A. – Członek Rady Nadzorczej,
• 2004 – 2007 – Naczelna Rady Aptekarskiej – Członek,
• 2000 – Izba Gospodarcza Farmacja Polska – Członek,
• 1996 – 1998 – Okręgowa Izba Aptekarska w Warszawie – Zastępca Przewodniczącego,
• 1993 – 1995 – Okręgowa Izba Aptekarska w Warszawie – Vice Prezes,
• 1992 – 1995 – Delegatura Województwa Płockiego Okręgowej Izby Aptekarskiej w Warszawie – Przewodniczący,
• 1990 – HURTAP S.A. Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne – założyciel i prezes,
• 1983 – 1989 – Apteka PZF Cefarm w Łodzi – kierownik,
• 1978 – 1982 – Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Łodzi – asystent.

Waldemar Sierocki
Waldemar Sierocki posiada wykształcenie średnie ogólne. Waldemar Sierocki jest doświadczonym menadżerem, który od ponad 30 lat pełni funkcje zarządcze w spółkach działających w sektorze farmaceutycznym.

Przebieg kariery zawodowej:
• 08.2018 – obecnie – Lubfarm S.A. – Wiceprezes Zarządu
• 12.2017 – obecnie – Biomed Lublin S.A. – Członek Rady Nadzorczej,
• 08.2016 – 08.2018 – Lubfarm S.A. - Dyrektor Zarządzający
• 12.2015 – obecnie – Warmina Sp. z o.o.– Prezes Zarządu (spółka nieaktywna)
• 11.2011 – obecnie – Żaro Sp.z o.o. – Członek Rady Nadzorczej,
• 2003 – 2020 – Klif Sp. z o.o. – Prezes Zarządu
• 05.2011 – 06.2017 – Pharmaprofit Sp. z o.o. – Członek Rady Nadzorczej
• 12.2010 – 07.2016 r. – Biomed Lublin S.A. – Prezes Zarządu,
• 06.2008 r. – 12.2010 – Biomed Wytwórnia Surowic i Szczepionek Sp. z o.o. – Prezes Zarządu,
• 06.2010 – 2012 r. – Organizacja Polskich Dystrybutorów Farmaceutycznych S.A – Członek Rady Nadzorczej, uczestniczył w tworzeniu spółki
• 1998 – 2009 r. – Lubfarm S.A. – Wiceprezes Zarządu,
• 03.1990 – 03.1998 – Foodpol Sp. z o.o. – Wiceprezes Zarządu, założyciel spółki,

Dariusz Kucowicz

Dariusz Kucowicz w 1990 r. ukończył Akademię Górniczo-Hutniczą w Krakowie. Ma wieloletnie doświadczenie na stanowiskach menadżerskich oraz w radach nadzorczych.

Przebieg kariery zawodowej:
• 02.2019 – obecnie – Medicare-Galenica sp. z o.o. – Prezes Zarządu,
• 04.2018 – obecnie – Investcare S.A. – Prezes Zarządu
• 01.2017 – 01.2019 – Medicare-Galenica sp. z o.o. – Wiceprezes Zarządu,
• 2016 – 2017 – Biomed-Lublin S.A. – Członek Zarządu,
• 07.2015 – 08.2018 – Pharmacy Solutions sp. z o.o. – Przewodniczący Rady Nadzorczej,
• 2013 – 2016 – Medicare sp. z o.o. – Przewodniczący Rady Nadzorczej,
• 2012 – nadal – Max Medicum S.A. – Przewodniczący Rady Nadzorczej,
• 2008 – 2016, 2017 – obecnie – Biomed-Lublin S.A. – Członek Rady Nadzorczej (06.2016 – 12.2016) – Przewodniczący Rady Nadzorczej,
• 2004 – 2005 – Organizacja Polskich Dystrybutorów Farmaceutycznych S.A. – Prezes Zarządu,
• 1999 – 2004, 2006 – obecnie – Organizacja Polskich Dystrybutorów Farmaceutycznych S.A. – Członek Rady Nadzorczej,
• 1999 – 2020 – KLIF sp. z o.o. – Członek Rady Nadzorczej,
• 1998 – 2013 – Medicare sp. z o.o. – Prezes Zarządu.

Konrad Miterski

Konrad Miterski w 1996 r. uzyskał tytuł magistra na Wydziale Ekonomii Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, kierunek: Bankowość i Finanse. Następnie, w 2006 r., ukończył Kurs dla członków Rad Nadzorczych podmiotów kontrolowanych przez Skarb Państwa, potwierdzony egzaminem państwowym. Ponadto, w latach w 2008 r. ukończył Advanced Management Program prowadzony przez IESE Business School, University of Navarra.

Przebieg kariery zawodowej:
• 02. 2020 – obecnie – Herkules SA, Wiceprezes Zarządu ds. Finansowych
• 11.2013 – 07.2017 – Ferrum SA, Dyrektor Zarządzający
• 11. 2013 – 03.2017 – Ferrum SA, Prezes Zarządu, Dyrektor Zarządzający
• 11.2007 – Polska Grupa Energetyczna SA, Wiceprezes Zarządu
• 03.1996 – 11.2013 – ING Bank Śląski S.A. i) członek projektu Managment Development, ii) członek zespołu ds. organizacji sieci sprzedaży korporacyjnej Banku, iii) Dyrektor Departamentu Kredytów Zwiększonego Ryzyka, odpowiedzialny za proces restrukturyzacji kredytów Banku iv) Dyrektor Centrum Klientów Strategicznych, odpowiedzialny za obsługę klientów strategicznych Banku.

Dodatkowe doświadczenie zawodowe:
• 05.2020 – obecnie – Nextbike SA, Niezależny Członek Rady Nadzorczej
• 04.2020 – obecnie – Larq SA, Niezależny Członek Rady Nadzorczej, Przewodniczący Komitetu Audytu Rady Nadzorczej
• 04.2018 – obecnie – Nadwozia Partner SA, Przewodniczący Rady Nadzorczej
• 12.2017 – obecnie – Biomed Lublin SA, Niezależny Członek Rady Nadzorczej, Przewodniczący Komitetu Audytu Rady Nadzorczej
• 07.2017 – obecnie – Polski Bank Komórek Macierzystych SA, Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej, członek Komitetu Audytu Rady Nadzorczej
• 06.2013 – obecnie – Zagłębie SA, Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej
• 06.2013 – obecnie – Kaleo Finance Sp. z o.o., Przewodniczący Rady Nadzorczej
• 01.2019 – 02.2020 – Herkules SA, Niezależny Członek Rady Nadzorczej, Przewodniczący Komitetu Audytu Rady Nadzorczej. Od 13 marca 2019 roku Członek Rady Nadzorczej delegowany na okres 3 miesięcy do pełnienia funkcji Członka Zarządu Herkules SA
• 09.2017 – 07.2019 – Sygnity SA, Niezależny Członek Rady Nadzorczej, członek Komitetu Audytu Rady Nadzorczej
• 11.2013 – 03.2017 – ZKS Ferrum SA, Przewodniczący Rady Nadzorczej
• 06.2003 – 03.2009 – Ferrum SA, Przewodniczący Rady Nadzorczej
• 05.2006 – 01.2008 – Katowicki Holding Węglowy SA, Przewodniczący Rady Nadzorczej
• 03.2001 – 04.2003 – Zakłady Koksownicze w Zdzieszowicach Sp. z o.o., członek Rady Nadzorczej
• 06.2001 – 06.2003 – Spółka Finansowa SA, Przewodniczący Rady Nadzorczej

Dr Dirk Pamperin

Dr Dirk Pamperin jest absolwentem Politechniki w Braunschweig, gdzie ukończył studia chemiczne. Pracę dyplomową bronił w Instytucie Inżynierii Biochemicznej na Uniwersytecie w Stuttgarcie, gdzie również uzyskał stopień naukowy doktora. Dalsze kształcenie odbywał na stanowisku Kierownika Projektu Wykonawczego w ZfU International Business School w Szwajcarii. W latach 1999-2005 był członkiem zespołu projektowego Walidacja procedur analitycznych w Bundesverband der Arzneimittelhersteller e.V. w Bonn tj. Federalne Stowarzyszenie Producentów Leków, które jest największym stowarzyszeniem branżowym przemysłu farmaceutycznego w Niemczech. Następnie w latach 2008-2012 należał do Komitetu Farmaceutyczno-Technicznego tego Stowarzyszenia. Od roku 2013 do chwili obecnej jest Przewodniczącym grupy roboczej ds. Badań i Innowacji w Bundesverband Pharmazeutische Industrie e.V. w Berlinie.

Przebieg kariery zawodowej:
• 01.2020 – obecnie – Biomed Lublin SA, członek Rady Nadzorczej
• 2018 – obecnie – APOGEPHA Arzneimittel GmbH, Drezno Dyrektor Generalny,
• 2012 – 2018 – APOGEPHA Arzneimittel GmbH, Drezno, Kierownik działu Badań i Rozwoju, Rozwoju Biznesu i Sojuszy Międzynarodowych
• 2005 – 2012 – Synthon Holding, Synthon B.V., Nijmegen, Holandia, Wiceprezes ds. Badań i Rozwoju, członek zespołu zarządzania operacyjnego i komitetu sterującego projektem,
• 2002 – 2005 – APOGEPHA Arzneimittel GmbH, Drezno, Kierownik Projektu: Badania i Rozwój / Zarządzanie Projektami
• 1998 – 2002 – APOGEPHA Arzneimittel GmbH, Drezno, pracownik naukowy i zastępca kierownika działu analityki,

Zgodnie ze złożonymi oświadczeniami, żadna z ww. osób nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności Spółki, ani nie jest wpisana w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Zgodnie ze złożonymi oświadczeniami Pan Konrad Miterski oraz Pan Dr Dirk Pamperin spełniają kryteria niezależności od Spółki i podmiotów pozostających w istotnym powiązaniu ze Spółką w rozumieniu Załącznika nr II do Zalecenia Komisji Europejskiej z dnia 15 lutego 2005 r. dotyczącego roli dyrektorów niewykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady (nadzorczej), z uwzględnieniem Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Szczegółowa podstawa prawna:
§ 10 w zw. z § 5 pkt 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-06-02 Piotr Fic Wiceprezes Zarządu
2021-06-02 Jakub Winkler Członek Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Sprawdź jak zyskać nawet 420 zł z Kontem Jakie Chcę

Sprawdź jak zyskać nawet 420 zł z Kontem Jakie Chcę

Advertisement

Powiązane

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki