REKLAMA

BIOMED-LUBLIN WYTWÓRNIA SUROWIC I SZCZEPIONEK SA: Powołanie Prezesa Zarządu Emitenta

2021-09-22 22:19
publikacja
2021-09-22 22:19
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 47 / 2021
Data sporządzenia: 2021-09-22
Skrócona nazwa emitenta
BIOMED-LUBLIN WYTWÓRNIA SUROWIC I SZCZEPIONEK SA
Temat
Powołanie Prezesa Zarządu Emitenta
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd BIOMED-LUBLIN Wytwórnia Surowic i Szczepionek SA ("Emitent", „Spółka) informuje, że w dniu 22 września 2021 r. Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwałę w sprawie powołania z dniem 1 stycznia 2022 r. Pana Maksymiliana Świniarskiego na Prezesa Zarządu Spółki.

Maksymilian Świniarski to lider z szerokim doświadczeniem w zarządzaniu przedsiębiorstwami, projektami i ryzykiem. Od ponad dwudziestu lat związany jest z branżą farmaceutyczną. W swojej bogatej karierze zawodowej pracował w największych innowacyjnych koncernach biotechnologicznych na świecie. W strukturach BAYER (Senior Leader), Eli Lilly Polska (Prezes Zarządu) oraz AstraZeneca Poland (Dyrektor Działu Kardiologii i Diabetologii) skutecznie wprowadzał na polski rynek leki najnowszej generacji, a także z sukcesami realizował strategię rozwoju produktów. Ekspert w dziedzinie zarządzania, zaangażowany w opracowywanie strategii i komunikacji, aby pomóc firmom w dotarciu i zaangażowaniu ich docelowych odbiorców.

Doświadczenie zawodowe:
01/2018 – aktualnie: Dyrektor Działu CVRM w ASTRAZENECA PHARMA POLAND sp. z o.o.
- Członek zespołu zarządzającego - Część Marketingowa
- Odpowiedzialny za biznes 25mln USD oraz zespół 66 osób.
07/2015 - 3/2017: Prezes Zarządu, Country Manager Poland w ELI LILLY POLSKA sp. z o.o.
05/2011 - 06/2015: Dyrektor Działu Diabetologia w ELI LILLY POLSKA sp. z o.o.
- Członek zespołu dyrektorów w krajach Europy Środkowej i Wschodniej, raportujący do Centrali regionu we Włoszech
- Zarządzał biznesem o wartości 45 mln USD oraz zespołem 66 pracowników w dziale sprzedaży i marketingu.
04/2006 - 04/2011: Country Manager Poland Diabetes Care Division w BAYER sp. z o.o.
- Członek Komitetu Zarządzającego Bayer sp. z o.o., Prokurent
- Pełna odpowiedzialność za P&L, raportowanie do regionalnej centrali w Bazylei, Szwajcaria
02/2002 - 04/2006 - Regionalny kierownik sprzedaży Aventis w SANOFI-AVENTIS
06/2000 - 02/2002 - Przedstawiciel sprzedaży w MSD POLAND

Wykształcenie:
Mgr Nauk Politycznych - Wyższa Szkoła Humanistyczna - Pułtusk
Szkolenia:
- Harvard Business School - Aventis Leadership Academy
- General Manager szkolenie - Eli Lilly
- Country Manager szkolenie - BAYER

Maksymilian Świniarski oświadczył, że:
1) nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do Emitenta,
2) nie jest wspólnikiem w konkurencyjnej w stosunku do Spółki spółce cywilnej lub osobowej, bądź członkiem organu spółki kapitałowej ani jakiejkolwiek innej konkurencyjnej osoby prawnej,
3) nie jest członkiem organu jakiejkolwiek innej konkurencyjnej wobec Emitenta osoby prawnej,
4) wedle swojej najlepszej wiedzy i rozeznania nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Podstawa prawna: § 5 pkt 5 oraz § 10 Rozporządzenia Ministra Finansów z 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2018 r. poz. 757).

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-09-22 Jakub Winkler Członek Zarządu
2021-09-22 Artur Bielawski Członek Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Sprawdź ile możesz zyskać z Kontem Jakie Chcę

Sprawdź ile możesz zyskać z Kontem Jakie Chcę

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki