REKLAMA

BIOMED-LUBLIN WYTWÓRNIA SUROWIC I SZCZEPIONEK SA: Podwyższenie kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego poprzez emisję akcji serii S

2021-09-27 17:25
publikacja
2021-09-27 17:25
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Uchwala_Zarzadu_nr_27_2021.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 48 / 2021
Data sporządzenia: 2021-09-27
Skrócona nazwa emitenta
BIOMED-LUBLIN WYTWÓRNIA SUROWIC I SZCZEPIONEK SA
Temat
Podwyższenie kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego poprzez emisję akcji serii S
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
W nawiązaniu do rb 45/2021 Zarząd „Biomed-Lublin” Wytwórnia Surowic i Szczepionek S.A. z siedzibą w Lublinie („Emitent” albo „Spółka”) („Zarząd”) informuje o podjęciu przez Zarząd w dniu 27 września 2021 r. uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji nieuprzywilejowanych akcji na okaziciela serii S w liczbie 1.265.202 (milion dwieście sześćdziesiąt pięć tysięcy dwieście dwie) akcji o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja. Cena emisyjna nowych akcji serii S została ustalona na kwotę 10,59 zł (słownie: dziesięć złotych pięćdziesiąt dziewięć groszy) za jedną akcję serii S i wynika ze średniej ceny sprzedaży akcji pożyczonych od wybranych akcjonariuszy uzyskanej przez Ipopema Securities SA w wykonaniu umowy inwestycyjnej i oferowanie z dnia 7 kwietnia 2021 r.

Podwyższenie Kapitału Zakładowego odbywa się w ramach kapitału docelowego, na podstawie upoważnienia przyznanego Zarządowi w § 10 statutu Spółki („Statut”). W Uchwale o Podwyższeniu Kapitału Zakładowego, w interesie Spółki Zarząd pozbawił dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w całości prawa poboru Akcji Serii S. Wyłączenie prawa poboru nastąpiło za uprzednią zgodą Rady Nadzorczej, wyrażoną w uchwale z dnia 27 września 2021 roku (zgodnie § 10 ust. 6 Statutu Spółki).

Emisja akcji serii S dokonana zostanie w trybie subskrypcji prywatnej, w ten sposób, że Spółka złoży jednej osobie prawnej ofertę objęcia nowoemitowanych nieuprzywilejowanych akcji na okaziciela serii S w zamian za wkład pieniężny za cenę emisyjną wynoszącą 10,59 zł (słownie: dziesięć złotych pięćdziesiąt dziewięć groszy) za jedną akcję serii S.

Treść uchwały emisyjnej stanowi załącznik do niniejszego raportu bieżącego.
Celem emisji Akcji Nowej Emisji jest pozyskanie kapitału na realizację inwestycji rozwojowych związanych z produktami leczniczymi: szczepionką przeciwgruźliczą BCG oraz ONKO BCG, a także – w razie takiej potrzeby – zasilenie kapitału obrotowego Spółki, z uwzględnieniem zmiany struktury finansowania Spółki poprzez ograniczenie udziału finansowania krótkoterminowego w finansowaniu całkowitym. Jednakże priorytetem pozostaje pierwszy cel inwestycyjny.

Strategiczne projekty inwestycyjne Emitenta, które koncentrują się na produktach BCG to utworzenie Centrum Badawczo-Rozwojowego dla doskonalenia technologii związanych z wakcynologią w zapobieganiu gruźlicy oraz immunologią w terapii choroby nowotworowej („Projekt CBR”) oraz utworzenie zakładu produkcyjnego Onko BCG – produktu leczniczego na raka pęcherza moczowego („Projekt Onko BCG”). Środki pozyskane z emisji akcji S pozwolą na zoptymalizowanie struktury finansowej obu wyżej wymienionych projektów.

Budowa CBR zwiększy konkurencyjność, jakość oraz bezpieczeństwo produktów Emitenta oraz umocni pozycję rynkową Spółki, zaś realizacja inwestycji zakładu produkcyjnego Onko BCG ma skokowo zwiększyć możliwości produkcyjne, a w konsekwencji sprzedażowe tego deficytowego preparatu.
Załączniki
Plik Opis
Uchwala Zarzadu nr 27_2021.pdfUchwala Zarzadu nr 27_2021.pdf

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-09-27 Jakub Winkler Członek Zarządu
2021-09-27 Artur Bielawski Członek Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Ubezpieczenie NNW Studenta dedykowane dla studentów i uczniów wyższych uczelni z 10% rabatem

Ubezpieczenie NNW Studenta dedykowane dla studentów i uczniów wyższych uczelni z 10% rabatem

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki