REKLAMA

BIOMED-LUBLIN WYTWÓRNIA SUROWIC I SZCZEPIONEK SA: Korekta raportu okresowego za 1 kwartał 2021

2021-05-28 09:02
publikacja
2021-05-28 09:02
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 29 / 2021
Data sporządzenia: 2021-05-28
Skrócona nazwa emitenta
BIOMED-LUBLIN WYTWÓRNIA SUROWIC I SZCZEPIONEK SA
Temat
Korekta raportu okresowego za 1 kwartał 2021
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd „BIOMED-LUBLIN” Wytwórnia Surowic i Szczepionek SA (Emitent) przekazuje do publicznej wiadomości korektę raportu okresowego za I kwartał 2021 roku, opublikowanego przez Emitenta pierwotnie w dniu 27 maja 2021 r.

Korekta polega na zmianie niżej wskazanych wartości prezentowanych w „wybranych danych finansowych” poza sprawozdaniem finansowym za pierwszy kwartał 2021 r. Emitent podkreśla, że dane te zostały zawarte w sprawozdaniu finansowym w prawidłowych wartościach, natomiast z przyczyn technicznych wdarła się pomyłka techniczna przy prezentacji „wybranych danych finansowych”.

Poniżej Emitent przedstawia skorygowane pozycje (wynikające z pierwotnie opublikowanego w dniu 27 maja 2021 r. sprawozdania finansowego).

Dane zaprezentowano w kolejności:
na dzień 2021-03-31 w zł, na dzień 2020-12-31 w zł, na dzień 2021-03-31 w euro, na dzień 2020-12-31 w euro

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą: -0,02; 0,02; 0,00; 0,00
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą: -0,02; 0,02; 0,00; 0,00
Wartość księgowa na jedną akcję: 0,58; 0,60; 0,12; 0,13
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję: 0,58; 0,60; 0,12 ; 0,13

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-05-28 Piotr Fic Wiceprezes Zarządu
2021-05-28 Jakub Winkler Członek Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Konto Firmowe i Karta przez rok za bezwarunkowe 0 zł

Konto Firmowe i Karta przez rok za bezwarunkowe 0 zł

Advertisement

Powiązane

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki