REKLAMA
ZAGŁOSUJ

BIOMED-LUBLIN WYTWÓRNIA SUROWIC I SZCZEPIONEK SA: Dopuszczenie oraz wprowadzenie akcji Emitenta do obrotu giełdowego

2021-11-19 21:16
publikacja
2021-11-19 21:16
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 53 / 2021
Data sporządzenia: 2021-11-19
Skrócona nazwa emitenta
BIOMED-LUBLIN WYTWÓRNIA SUROWIC I SZCZEPIONEK SA
Temat
Dopuszczenie oraz wprowadzenie akcji Emitenta do obrotu giełdowego
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd BIOMED – LUBLIN Wytwórnia Surowic i Szczepionek S.A. („Spółka”, „Emitent”), w nawiązaniu do rb nr 50/2021 (Zawarcie umowy objęcia akcji serii S) oraz 52/2021 (Rejestracja przez sąd zmiany statutu Emitenta) niniejszym informuje, że w dniu 19 listopada 2021 r. powziął wiadomość o podjęciu przez Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. ("Giełda") Uchwały Nr 1168/2021z dnia 19 listopada 2021 r. w sprawie dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW 1.265.202 (jeden milion dwieście sześćdziesiąt pięć tysięcy dwieście dwa) akcji zwykłych na okaziciela serii S Emitenta.

Poniżej Spółka podaje treść ww. uchwały:

§ 1
Zarząd Giełdy stwierdza, że zgodnie z § 19 ust. 1 i 2 Regulaminu Giełdy do obrotu giełdowego na rynku podstawowym dopuszczone są 1.265.202 (jeden milion dwieście sześćdziesiąt pięć tysięcy dwieście dwa) akcje zwykłe na okaziciela serii S spółki „BIOMED-LUBLIN” WYTWÓRNIA SUROWIC I SZCZEPIONEK S.A., o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.

§ 2
Na podstawie § 36, § 37 oraz § 38 ust. 1 i 3 Regulaminu Giełdy, w związku z § 3a ust. 1, 2 i 3 Regulaminu Giełdy, Zarząd Giełdy postanawia wprowadzić z dniem 23 listopada 2021 r. do obrotu giełdowego na rynku podstawowym akcje spółki „BIOMED-LUBLIN” WYTWÓRNIA SUROWIC I SZCZEPIONEK S.A., o których mowa w § 1, pod warunkiem dokonania przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. w dniu 23 listopada 2021 r. rejestracji tych akcji i oznaczenia ich kodem „PLBMDLB00018”.

§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-11-19 Maksymilian Świniarski Prezes Zarządu
2021-11-19 Jakub Winkler Członek Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Nawet 360 zł z Kontem 360° w Banku Millennium

Nawet 360 zł z Kontem 360° w Banku Millennium

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki