REKLAMA

BIOGENED S.A.: Zawarcie aneksu do umowy kredytu w rachunku bieżącym

2021-07-16 16:49
publikacja
2021-07-16 16:49
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 186 / 2021
Data sporządzenia: 2021-07-16
Skrócona nazwa emitenta
BIOGENED S.A.
Temat
Zawarcie aneksu do umowy kredytu w rachunku bieżącym
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Biogened S.A. (dalej "Emitent") zawiadamia, że w dniu 16 lipca 2021 r. zawarł z Santander Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej „Bank") aneks nr 17 do umowy o kredyt w rachunku bieżącym nr M0006258 z dnia 23.07.2012 r. z późniejszymi zmianami, opiewający na kwotę 4.750.000,00 PLN, który jest przeznaczony na finansowanie bieżącej działalności gospodarczej Emitenta. Przedmiotowy aneks zmienia termin spłaty kredytu na dzień 26.07.2022 r. Nie przewiduje ani ustanowienia nowych zabezpieczeń spłaty kredytu ani nie zmienia treści dotychczasowych. O pierwotnym terminie zwrotu kredytu i jego zabezpieczeniach Emitent informował Inwestorów raportem bieżącym ESPI nr 140/2019.

W opinii Zarządu Emitenta, informacja ta stanowi informację poufną w rozumieniu art. 7 Rozporządzenia MAR dotyczącą spółki, która w przypadku podania jej do wiadomości publicznej mogłaby mieć wpływ na cenę jej instrumentów finansowych.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-07-16 Andrzej Grzegorzewski Prezes Zarządu
2021-07-16 Barbara Biegańska Wiceprezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Program BIZNESTANK w aplikacji ORLEN VITAY – najlepszy dla firm! Zamień kartę plastikową na eKartę.

Program BIZNESTANK w aplikacji ORLEN VITAY – najlepszy dla firm! Zamień kartę plastikową na eKartę.

Wpisz kod z karty BIZNESTANK w appkę ORLEN VITAY i korzystaj z rabatów na paliwo już dziś!

Powiązane

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki