REKLAMA

BIOGENED S.A.: Zawarcie aneksu do umowy kredytu w rachunku bieżącym

2021-05-28 14:06
publikacja
2021-05-28 14:06
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 184 / 2021
Data sporządzenia: 2021-05-28
Skrócona nazwa emitenta
BIOGENED S.A.
Temat
Zawarcie aneksu do umowy kredytu w rachunku bieżącym
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Biogened S.A. _dalej "Emitent"_ zawiadamia o zawarciu w dniu 28 maja 2021r. aneksu do umowy z dnia 9.04.2020 r. o kredyt w rachunku bieżącym zawartej między Emitentem a BNP Paribas Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie. Zmiana umowy polega na ustaleniu nowego terminu końcowego udostępnienia kredytu, który przypada na dzień 6.05.2022 r. i określeniu nowych minimalnych kwot przepływów pieniężnych na rachunkach bieżących prowadzonych dla Emitenta w BNP Paribas Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie. Zmianie nie uległa wysokość, cel udzielenia kredytu ani wysokość jego oprocentowania, czy zabezpieczenia kredytu udzielone przez Emitenta.

O zawarciu wskazanej umowy i jej postanowieniach informowano Inwestorów raportem bieżącym ESPI nr 158/2020.

W opinii Zarządu Emitenta, informacja ta stanowi informację poufną w rozumieniu art. 7 Rozporządzenia MAR dotyczącą spółki, która w przypadku podania jej do wiadomości publicznej mogłaby mieć wpływ na cenę jej instrumentów finansowych.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-05-28 Andrzej Grzegorzewski Przezes Zarządu
2021-05-28 Barbara Biegańska Wiceprezes Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Jak otrzymać nawet 1500 zł od Alior Banku + 300 zł od Bankier.pl SPRAWDŹ!

Jak otrzymać nawet 1500 zł od Alior Banku + 300 zł od Bankier.pl SPRAWDŹ!

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki