REKLAMA
WAŻNE

BIOERG S.A.: Zbycie udziałów spółki Beta Bio Technology Sp. z o.o.

2021-12-30 18:32
publikacja
2021-12-30 18:32
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 5 / 2021
Data sporządzenia: 2021-12-30
Skrócona nazwa emitenta
BIOERG S.A.
Temat
Zbycie udziałów spółki Beta Bio Technology Sp. z o.o.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd spółki Bioerg S.A. z siedzibą w Oświęcimiu („Spółka”, „Emitent”) informuje, że w dniu 30 grudnia 2021 roku zbył wszystkie posiadane przez siebie udziały w spółce Beta Bio Technology Sp. z o.o. z siedzibą w Częstochowie („Beta Bio Technology”), tj. 2.500 udziałów stanowiących 25% kapitału zakładowego tej spółki („Udziały”) .

Udziały zostały nabyte przez osoby fizyczne („Kupujący”) na podstawie dwóch umów sprzedaży za łączną cenę 250.000,00 zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych) („Cena”). Cena zostanie zapłacona przez Kupujących w terminie do dnia 30 czerwca 2022 roku.

Transakcja jest wynikiem braku postępów w realizacji założonych przez Beta Bio Technology przedsięwzięć, o czym Emitent informował w raporcie bieżącym ESPI nr 1/2021 z dnia 18 stycznia 2021 roku oraz związanej z tym dokonanej przez Spółkę aktualizacji wartości udziałów Beta Bio Technology i zrównaniem jej z ich wartością nominalną, tj. do 250.000,00 zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych), o czym Emitent informował w raporcie bieżącym ESPI nr 2/2021 z dnia 28 stycznia 2021 roku.

Po przeprowadzeniu ww. transakcji Emitent nie posiada żadnych udziałów Beta Bio Technology.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-12-30 Piotr Klomfas Prezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Tanie przelewy i ekstra premia na koncie firmowym - kwiecień 2022

Tanie przelewy i ekstra premia na koncie firmowym - kwiecień 2022

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki