REKLAMA

BIOERG S.A.: Aktualizacja wartości udziałów spółki powiązanej

2021-01-28 16:22
publikacja
2021-01-28 16:22
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 2 / 2021
Data sporządzenia: 2021-01-28
Skrócona nazwa emitenta
BIOERG S.A.
Temat
Aktualizacja wartości udziałów spółki powiązanej
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Bioerg S.A. (dalej: "Emitent") przekazuje do publicznej informacji, że podjął Uchwałę dotyczącą aktualizacji wartości udziałów spółki Beta Bio Technology Sp. z o.o., której posiada 25% udziałów w kapitale zakładowym. Aktualizacja jest podyktowana informacją uzyskaną od Beta Bio Technology Sp. z o.o. dotyczącą braku postępów w realizacji założonych wcześniej przedsięwzięć, o czym Emitent informował w raporcie bieżącym ESPI nr 1/2021 z dnia 18 stycznia 2021 roku. Wartość udziałów Beta Bio Technology Sp. z o.o. zostanie zrównana z ich wartością nominalną, czyli posiadane przez Emitenta udziały zostaną zaktualizowane do wartości 250.000 zł. Wcześniej posiadane udziały były wycenione na kwotę 12 722 500,00 zł. Odpis aktualizacyjny będzie równy 12 472 500 zł.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-01-28 Piotr Klomfas Prezes Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Konto Firmowe i Karta przez rok za bezwarunkowe 0 zł

Konto Firmowe i Karta przez rok za bezwarunkowe 0 zł

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki