REKLAMA

BIO PLANET S.A.: Zawiadomienie o zbyciu i nabyciu akcji Spółki.

2022-09-26 18:15
publikacja
2022-09-26 18:15
Spis treści:

1. RAPORT

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Zawiadomienie_o_liczbie_nabytych_akcji_(Bio_Pole_Sp._z_o.o.).pdf  (RAPORT)
Zawiadomienie_OFZ_-_Bio_Planet_-_2022-09-26.pdf  (RAPORT)
ORGANIC_Powiadomienie2_19MAR.pdf  (RAPORT)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
RAPORT UNI - PL nr 31 / 2022
Data sporządzenia: 2022-09-26
Skrócona nazwa emitenta
BIO PLANET S.A.
Temat
Zawiadomienie o zbyciu i nabyciu akcji Spółki.
Rynek oficjalnych notowań giełdowych - podstawa prawna
Inny rynek regulowany - podstawa prawna
Ustawa o ofercie - informacje o transakcjach na akcji spółki publicznej.
Treść raportu:
Zarząd Spółki Bio Planet S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 26 września Spółka otrzymała zawiadomienia od Akcjonariusza Bio Planet S.A. stosownie do regulacji art. 69 ust. 1 ustawy z 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych od Organic Farma Zdrowia S.A. z siedzibą w Warszawie, KRS:0000293247, w którym Organic Farma Zdrowia S.A. zawiadamia o zbycia akcji, przez co doszło do zmniejszenia posiadanej ogólnej liczby akcji Spółki.

Przed zmianą posiadanej ogólnej liczby głosów w Bio Planet S.A., Organic Farma Zdrowia S.A. posiadała 483.132 akcje, reprezentujące 483.132 głosy na walnym zgromadzeniu, stanowiące 16,1 % kapitału zakładowego i uprawniające do wykonywania 16,1 % ogólnej liczby głosów.

W wyniku powyższego zdarzenia, Organic Farma Zdrowia S.A. posiada 243.132 akcje, reprezentujące 243.132 głosy na walnym zgromadzeniu, stanowiące 8,1 % kapitału zakładowego i uprawniające do wykonywania 8,1 % ogólnej liczby głosów.

Jednocześnie Zarząd spółki Bio Planet S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 26 września Spółka otrzymała zawiadomienie z dnia 23 września 2022 r., stosownie do regulacji art. 69 ust. 1 pkt 1 ustawy z 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych od firmy Bio Pole Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach, KRS:0000641261, w którym Bio Pole Sp. z o.o. zawiadamia o nabyciu akcji Bio Planet S.A.

Przed Datą Nabycia Akcji Bio Pole Sp. z o.o. nie posiadała akcji Bio Planet SA.

Bio Pole Sp. z o.o. w wyniku transakcji nabyła 240.000 akcji Bio Planet S.A. oraz osiągnęła 8,00 % w liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Bio Planet S.A., tj. ponad 5 % w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Bio Planet S.A.


Treść zawiadomień stanowi załączniki do niniejszego raportu bieżącego.
Załączniki
Plik Opis
Zawiadomienie o liczbie nabytych akcji (Bio Pole Sp. z o.o.).pdfZawiadomienie o liczbie nabytych akcji (Bio Pole Sp. z o.o.).pdf
Zawiadomienie OFZ - Bio Planet - 2022-09-26.pdfZawiadomienie OFZ - Bio Planet - 2022-09-26.pdf
ORGANIC Powiadomienie2 19MAR.pdfORGANIC Powiadomienie2 19MAR.pdf

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-09-26 Sylwester Strużyna Prezes Zarządu
2022-09-26 Grzegorz Mulik Wiceprezes Zarządu
Tematy
Zrealizuj plany dzięki Pożyczce Internetowej. RRSO: 9,04%

Zrealizuj plany dzięki Pożyczce Internetowej. RRSO: 9,04%

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki