REKLAMA

BIO PLANET S.A.: Zawiadomienie o przekroczeniu progu 50 % ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki (korekta)

2021-09-10 12:24
publikacja
2021-09-10 12:24
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
korekta_zawiadomienia.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 8 / 2021
Data sporządzenia: 2021-09-10
Skrócona nazwa emitenta
BIO PLANET S.A.
Temat
Zawiadomienie o przekroczeniu progu 50 % ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki (korekta)
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Treść raportu:
Zarząd spółki Bio Planet S.A. („Spółka”, „Emitent”) informuje, że w dniu dzisiejszym Spółka otrzymała korektę do zawiadomienia z dnia 9 września 2021 r., sporządzonego na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 87 ust. 1 pkt 5 i 6 oraz art. 87 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2080 z późn. zm.) („Ustawa o Ofercie”) („Zawiadomienie”), o którego otrzymaniu Spółka informowała raportem bieżącym nr 7/2021 z dnia 9 września 2021. Przedmiotem Zawiadomienia jest przekroczenie progu 50 % ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki przez akcjonariuszy Emitenta oraz osobę niebędącą akcjonariuszem Spółki w związku z zawarciem przez nich porozumienia w rozumieniu art. 87 ust. 1 pkt 5 i 6 Ustawy o Ofercie dotyczącego prowadzenia przez zawiadamiających trwałej polityki wobec Spółki, w szczególności zgodnego głosowania na walnych zgromadzeniach Spółki oraz w zakresie posiadania, nabywania i zbywania akcji Emitenta („Porozumienie”). Zawiadomienie zostało złożone przez Sylwestra Strużynę w imieniu wszystkich członków Porozumienia na podstawie upoważnienia zawartego w Porozumieniu, stosownie do art. 87 ust. 3 Ustawy o Ofercie. Pełna treść korekty Zawiadomienia stanowi załącznik do niniejszego raportu bieżącego.
Załączniki
Plik Opis
korekta zawiadomienia.pdfkorekta zawiadomienia.pdf

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-09-10 Sylwester Strużyna Prezes Zarządu
2021-09-10 Grzegorz Mulik Wiceprezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy

Znajdź dla siebie najlepsze konto premium!

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki