REKLAMA

BIO PLANET S.A.: Zawarcie umowy o kredyt inwestycyjny

2021-10-14 13:28
publikacja
2021-10-14 13:28
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 12 / 2021
Data sporządzenia: 2021-10-14
Skrócona nazwa emitenta
BIO PLANET S.A.
Temat
Zawarcie umowy o kredyt inwestycyjny
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Bio Planet S.A. („Spółka”, „Emitent”) informuje o podpisaniu w dniu 14 października 2021 r. umowy o kredyt inwestycyjny („Umowa”) z Santander Bank Polska S.A.

Przedmiotem umowy jest udzielenie przez Bank Santander Bank Polska S.A. kredytu inwestycyjnego w kwocie 21 mln PLN na finansowanie i refinansowanie wydatków inwestycyjnych związanych z budową nowoczesnych Zakładów Konfekcjonowania („Kredyt”).

Kredyt zostanie udostępniony Spółce w transzach do dnia 31 grudnia 2023 r. Spłata kredytu nastąpi do dnia 31 grudnia 2030 r. Uruchomienie kredytu będzie mogło nastąpić po spełnieniu określonych w umowie warunków, w szczególności w postaci poniesienia nakładów własnych oraz dokonania debiutu akcji Spółki na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. i uzyskania wpływów z oferty (rozumianej jako iloczyn liczby emitowanych akcji oraz ich ceny emisyjnej) w wysokości co najmniej 5,6 mln złotych.

Oprocentowanie kredytu ustalane jest na podstawie stawki WIBOR dla jednomiesięcznych depozytów międzybankowych dla kwoty wykorzystanego kredytu w PLN powiększonej o marżę Banku w wysokości 2,5 p. p. Od kwoty wykorzystanego kredytu Bank pobiera odsetki w skali roku według stawki bazowej powiększonej o marżę Banku.

Zabezpieczenie kredytu stanowić będą:
- hipoteka umowna łączna do kwoty 31,5 mln PLN ustanowiona na rzecz Banku na należących do Spółki nieruchomościach w gminie Leszno k. Warszawy, na których Spółka planuje budowę nowych Zakładów Konfekcjonowania;
- przelew na rzecz wierzytelności Banku z tytułu umowy ubezpieczenia istniejących budynków i budowli
- przelew na rzecz wierzytelności Banku z tytułu umowy ubezpieczenia budynków i budowli, które zostaną wybudowane w ramach budowy Zakładów Konfekcjonowania (zabezpieczenie przyszłe)
- przelew na rzecz Banku wierzytelności z umowy ubezpieczenia od ryzyk budowlanych;
- zastaw rejestrowy na maszynach i urządzeniach związanych z Inwestycją, jeżeli zostaną one sfinansowane środkami pochodzącymi z kredytu, wraz z przelew na rzecz Banku wierzytelności z tytułu umowy ubezpieczenia przedmiotu ww. zastawu;
- oświadczenie o poddaniu się egzekucji z aktu notarialnego.

Pozostałe warunki umowy kredytu inwestycyjnego nie odbiegają od powszechnie stosowanych warunków rynkowych w tego rodzaju umowach.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-10-14 Sylwester Strużyna Prezes Zarządu
2021-10-14 Grzegorz Mulik Wiceprezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Szukasz pracownika? Opublikuj pierwsze ogłoszenie o pracę już od 59,32 zł na Pracuj.pl!

Szukasz pracownika? Opublikuj pierwsze ogłoszenie o pracę już od 59,32 zł na Pracuj.pl!

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki