REKLAMA

BIO PLANET S.A.: Zawarcie umów przeniesienia prawa wieczystego użytkowania nieruchomości.

2021-07-07 18:56
publikacja
2021-07-07 18:56
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 5 / 2021
Data sporządzenia: 2021-07-07
Skrócona nazwa emitenta
BIO PLANET S.A.
Temat
Zawarcie umów przeniesienia prawa wieczystego użytkowania nieruchomości.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 3/2021 z dnia 24 czerwca 2021 r., Zarząd Bio Planet S.A. („Emitent”) informuje, że w dniu 7 lipca 2021 r., w wykonaniu warunkowych umów sprzedaży nieruchomości z dnia 23 czerwca 2021 roku, zawartych pod warunkiem nieskorzystania z prawa pierwokupu przysługującego Gminie Leszno („Umowy Warunkowe”), zawarł z osobami fizycznymi umowę przeniesienia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości za kwotę 1,45 mln („Cena Sprzedaży”) („Umowa”). Umową objęte są działki o łącznej powierzchni 17.112 m2 („Nieruchomości”).

Ceny Sprzedaży zostanie uiszczona w następujący sposób: (i) tytułem zadatku 10 % Ceny Sprzedaży zostało wpłacone przy zawarciu Umów Warunkowych; (ii) pozostałe 90 % Ceny Sprzedaży zostanie wpłacone do dnia 9 lipca 2021. Emitent złożył oświadczenie o dobrowolnym poddaniu się egzekucji, co do obowiązku zapłaty pozostałej Ceny Sprzedaży, natomiast sprzedający złożyli oświadczenie o dobrowolnym poddaniu się egzekucji co do obowiązku wydania Nieruchomości po zapłacie pełnej Ceny Sprzedaży, jednakże nie później niż do dnia 9 lipca 2021 r.

Zakup Nieruchomości umożliwi Spółce w przyszłości budowę dużych nowoczesnych zakładów konfekcjonowania z zapleczem magazynowo-biurowym oraz z możliwością ich przyszłej istotnej rozbudowy. W ocenie Zarządu Spółki budowa nowoczesnych zakładów konfekcjonowania jest ważnym etapem w rozwoju Bio Planet.

Z uwagi na wielkość zakupu oraz jego znaczenie dla przyszłej działalności Spółki, Zarząd Emitenta zdecydował się na publikację informacji w trybie art. 17 ust. 1 MAR.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-07-07 Sylwester Strużyna Prezes Zarządu
2021-07-07 Grzegorz Mulik Wiceprezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
 Ubezpieczenie NNW dla dzieci. Dla każdego dziecka od 4 miesiąca do 25 roku życia.

Ubezpieczenie NNW dla dzieci. Dla każdego dziecka od 4 miesiąca do 25 roku życia.

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki