REKLAMA

BIO PLANET S.A.: Przegląd opcji strategicznych.

2022-09-12 10:30
publikacja
2022-09-12 10:30
Spis treści:

1. RAPORT

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
RAPORT UNI - PL nr 30 / 2022
Data sporządzenia: 2022-09-12
Skrócona nazwa emitenta
BIO PLANET S.A.
Temat
Przegląd opcji strategicznych.
Rynek oficjalnych notowań giełdowych - podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Inny rynek regulowany - podstawa prawna
Treść raportu:
Zarząd BIO PLANET S.A. z siedzibą w Wilkowej Wsi informuje, iż w dniu 12 września 2022 roku podjął decyzję o rozpoczęciu przeglądu opcji strategicznych dotyczących przyszłości firmy BIO PLANET S.A.

Celem przeglądu opcji strategicznych jest ocena możliwych kierunków działań zmierzających do maksymalizacji wartości dla akcjonariuszy BIO PLANET S.A. Spółka rozważa i jest otwarta na szereg możliwych opcji strategicznych, które mogą obejmować:
- pozyskanie dodatkowych inwestorów finansowych lub strategicznych,
- przeprowadzenie nowej emisji akcji,
- przeprowadzenie działań zmierzających do konsolidacji polskiego rynku handlu żywnością ekologiczną.

Zarząd BIO PLANET S.A. informuje, że żadna decyzja związana z wyborem jakiejkolwiek opcji strategicznej nie została podjęta i nie ma pewności czy i kiedy taka decyzja zostanie podjęta. Zarząd dokona analizy możliwych opcji, zaś Spółka będzie przekazywała do publicznej wiadomości informacje o przebiegu procesu przeglądu opcji strategicznych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

W czasie trwania przeglądu opcji strategicznych BIO PLANET S.A., będzie kontynuować realizację planu operacyjnego oraz wdrażania aktualnej strategii biznesowej.
Załączniki
Plik Opis

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-09-12 Sylwester Strużyna Prezes Zarządu
2022-09-12 Grzegorz Mulik Wiceprezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Podróżuj bez limitu. Oszczędzaj czas i pieniądze.

Podróżuj bez limitu. Oszczędzaj czas i pieniądze.

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki