REKLAMA
WEBINAR

BIO PLANET S.A.: Informacja o umowach zawartych z firmą NaturaVena Sp. z o.o.

2022-12-05 20:18
publikacja
2022-12-05 20:18
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 40 / 2022
Data sporządzenia: 2022-12-05
Skrócona nazwa emitenta
BIO PLANET S.A.
Temat
Informacja o umowach zawartych z firmą NaturaVena Sp. z o.o.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
W nawiązaniu do wcześniejszego komunikatu z dnia 27 października 2022 r. Zarząd Bio Planet S.A. ("Spółka", Bio Planet) informuje, iż w dniu 5 grudnia 2022 r. zawarł umowy przyrzeczone z NaturaVena Sp. z o.o. – firmą prowadzącą od kilkunastu lat działalność w zakresie importu, produkcji oraz dystrybucji żywności w Polsce.

W wyniku umów zawartych z NaturaVeną Sp. z o.o. Bio Planet S.A. odkupił wybrane elementy majątku od NaturaVeny. Są to między innymi towary handlowe, środki trwałe, w tym logotypy wszystkich marek należących do NaturaVeny (m.in.: NaturaVena, Danceo, Od Zenka Tradycyjnie, Paliwo Dla Aktywnych, Vitaliana oraz Yoga Life).

Spółka przewiozła zakupione towary do magazynów Bio Planet oraz rozpoczęła dystrybucję produktów pod markami kupionymi od NaturaVeny.

Łączna wartość zakupionych towarów i środków trwałych została określona przez Strony na kwotę 8.488 tys. zł netto (9.763 tys. zł brutto). Strony zawarły Porozumienie na podstawie, którego:
- kwota 300 tys. zł zostanie zapłacona przez Bio Planet do 12 grudnia 2022 r.
- kwota 1.275 tys. zł zostanie zapłacona przez Bio Planet do dnia 23 stycznia 2023 r.
- kwota 973 tys. zł zostanie zapłacona przez Bio Planet do dnia 6 lutego 2023 r.
- pozostała kwota 7.215 tys. zł została przeliczona na 1.540 tys. EUR i została rozłożona na 35 rat miesięcznych; każda o wartości 44 tys. EUR płatnych w okresie od marca 2023 r. do stycznia 2026 r.

Transakcja z NaturaVeną zostanie zrealizowana ze środków własnych Bio Planet i w ocenie Zarządu Bio Planet przyniesie w 2023 r. wzrost rocznych przychodów Spółki o około 30 mln zł.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-12-05 Sylwester Strużyna Prezes Zarządu
2022-12-05 Grzegorz Mulik Wiceprezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
MINI pełne przygód.

MINI pełne przygód.

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki