REKLAMA

BIO PLANET S.A.: Informacja o terminach przekazywania raportów okresowych w 2022 r.

2022-01-13 09:00
publikacja
2022-01-13 09:00
Spis treści:

1. RAPORT

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
RAPORT UNI - PL nr 2 / 2022
Data sporządzenia: 2022-01-13
Skrócona nazwa emitenta
BIO PLANET S.A.
Temat
Informacja o terminach przekazywania raportów okresowych w 2022 r.
Rynek oficjalnych notowań giełdowych - podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Inny rynek regulowany - podstawa prawna
Treść raportu:
Zarząd Bio Planet S.A. ("Spółka") przekazuje do publicznej wiadomości terminy publikacji raportów okresowych w 2022 roku:

Raport roczny jednostkowy za 2021 rok – dnia 15 kwietnia 2022 r.
Raport kwartalny jednostkowy za I kwartał 2022 roku – dnia 27 maja 2022 r.
Raport jednostkowy za I półrocze 2022 roku – dnia 23 września 2022 r.
Raport kwartalny jednostkowy za III kwartał 2022 roku – dnia 25 listopada 2022 r.

Ewentualne zmiany dat przekazywania raportów okresowych będą podawane do wiadomości publicznej przez Emitenta w formie raportu bieżącego.

Zarząd Bio Planet S.A. oświadcza, że zgodnie z §79 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Emitent nie będzie przekazywał raportu kwartalnego skonsolidowanego oraz raportu kwartalnego za IV kwartał roku obrotowego 2021 i II kwartał roku obrotowego 2022.

Podstawa prawna: §80 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.
Załączniki
Plik Opis

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-01-13 Sylwester Strużyna Prezes Zarządu
2022-01-13 Grzegorz Mulik Wiceprezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Tanie przelewy i ekstra premia na koncie firmowym - kwiecień 2022

Tanie przelewy i ekstra premia na koncie firmowym - kwiecień 2022

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki