REKLAMA

BIG CHEESE STUDIO S.A.: Zawarcie umów ograniczających zbywalność akcji Spółki

2022-08-10 23:11
publikacja
2022-08-10 23:11
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 22 / 2022
Data sporządzenia: 2022-08-10
Skrócona nazwa emitenta
BIG CHEESE STUDIO S.A.
Temat
Zawarcie umów ograniczających zbywalność akcji Spółki
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd spółki Big Cheese Studio S.A. z siedzibą w Łodzi (dalej „Spółka”) informuje, że Spółka w dniu 10 sierpnia 2022 roku zawarła dwie umowy ograniczające zbywalność akcji Spółki, tj. tzw. umowy typu „lock up” (dalej „Umowy”).

Pierwsza z Umów została zawarta z akcjonariuszem Spółki, Leszkiem Lisowskim, który na podstawie Umowy zobowiązał się, że nie dokona sprzedaży, przeniesienia, obciążenia lub zbycia przysługujących mu akcji Spółki, przy czym zobowiązanie to obowiązuje w odniesieniu do:
1) 188 500 akcji Spółki – w okresie 24 miesięcy od dnia zawarcia Umowy, tj. do dnia 10 sierpnia 2024 roku oraz
2) 30 000 akcji Spółki – w okresie do dnia 7 grudnia 2022 roku.
Jednocześnie na podstawie ww. Umowy Spółka wyraziła zgodę na wyłączenie spod zakazu zbywania akcji 100 000 przysługujących Leszkowi Lisowskiemu akcji Spółki oraz dokonanie przez niego darowizny tychże akcji na rzecz Mirosławy Myśko-Lisowskiej. Ponadto na mocy Umowy rozwiązane zostały dotychczas obowiązujące umowy typu lock up zawarte przez Leszka Lisowskiego ze Spółką.

Druga z Umów została natomiast zawarta z Mirosławą Myśko-Lisowską, będącą jednocześnie Członkiem Rady Nadzorczej, w związku z planowaną darowizną na jej rzecz 100 000 akcji Spółki przez Leszka Lisowskiego. Mirosława Myśko-Lisowska na mocy Umowy zobowiązała się, że nie dokona sprzedaży, przeniesienia, obciążenia lub zbycia wszystkich przysługujących jej akcji Spółki, przy czym zobowiązanie to obowiązuje w odniesieniu do:
1) 70 000 akcji Spółki – w okresie kolejnych 24 miesięcy od dnia zawarcia Umowy, tj. do dnia 10 sierpnia 2024 roku,
2) 30 000 akcji Spółki – w okresie do dnia 7 grudnia 2022 roku.
Umowa wejdzie w życie z chwilą zapisania darowanych Mirosławie Myśko-Lisowskiej akcji na jej rachunku maklerskim.

W przypadku naruszenia Umów Spółka będzie mogła zażądać od ww. osób zapłaty kar umownych przewidzianych Umowami. Ponadto na podstawie Umów Mirosława Myśko-Lisowska oraz Leszek Lisowski zobowiązali się do złożenia stosownych dyspozycji blokad akcji Spółki objętych opisanym powyżej zakazem zbywania akcji.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-08-10 Łukasz Dębski Prezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Załóż konto osobiste w ING - bez zbędnych opłat i zgarnij pieniądze na start

Załóż konto osobiste w ING - bez zbędnych opłat i zgarnij pieniądze na start

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki