REKLAMA

BIG CHEESE STUDIO S.A.: Terminy publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2022

2022-01-20 01:15
publikacja
2022-01-20 01:15
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 3 / 2022
Data sporządzenia: 2022-01-20
Skrócona nazwa emitenta
BIG CHEESE STUDIO S.A.
Temat
Terminy publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2022
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd spółki Big Cheese Studio S.A. z siedzibą w Łodzi (dalej „Spółka”) niniejszym podaje do publicznej wiadomości daty publikacji raportów okresowych Spółki w roku obrotowym 2022:

I. Raporty kwartalne:
- raport za I kwartał 2022 roku - 26 maja 2022 roku
- raport za III kwartał 2022 roku - 24 listopada 2022 roku

II. Raport półroczny:
- raport półroczny za I półrocze 2022 roku - 27 września 2022 roku

III. Raport roczny:
- raport roczny za rok 2021 - 31 marca 2022 roku

Zarząd Spółki informuje ponadto, iż Spółka nie będzie publikowała raportu kwartalnego za IV kwartał 2021 roku ani raportu kwartalnego za II kwartał 2022 roku (stosownie do § 79 ust. 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim).

Szczegółowa podstawa prawna: § 80 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-01-20 Łukasz Dębski Prezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Przenieś numer do Orange dla Firm i kup wybrany smartfon za którego zapłacimy 3 pierwsze raty

Przenieś numer do Orange dla Firm i kup wybrany smartfon za którego zapłacimy 3 pierwsze raty

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki