REKLAMA

BETACOM: Zawarcie umowy z NCBiR na realizację projektu badawczo – rozwojowego

2021-05-24 18:40
publikacja
2021-05-24 18:40
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 9 / 2021
Data sporządzenia:
Skrócona nazwa emitenta
BETACOM
Temat
Zawarcie umowy z NCBiR na realizację projektu badawczo – rozwojowego
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd spółki Betacom S.A. („Spółka”, „Emitent”) informuje, że w dniu dzisiejszym wpłynęła do Spółki podpisana w dniu 21 maja 2021 r. Umowa POIR.01.01.01-00-1428/20-00 o dofinansowanie projektu w ramach programu operacyjnego inteligentny rozwój („Umowa”). Stronami Umowy obok NCBiR jest Emitent, Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Logistyki i Magazynowania oraz Jeronimo Martins Polska SA. Projekt będzie dotyczyć optymalizacji wielkoskalowych procesów intralogistycznych oraz struktury floty i procesu dystrybucji przedsiębiorstwa Jeronimo Martins Polska SA przez zastosowanie wielokokryterialnych algorytmów planowana dystrybucji z wykorzystaniem danych sensorycznych, identyfikacyjnych i lokalizacyjnych. Projekt będzie realizowany w okresie 01.03.2021 – 31.10.2023.
Wartość całego projektu realizowanego w ramach Umowy to ponad 15 mln zł, a na warunkach określonych w Umowie stronom Umowy przyznano dofinansowanie w kwocie nie większej niż 9,5 mln zł, w tym dla Emitenta w kwocie nie większej niż 4,39 mln zł. Zgodnie z zapisami Umowy dofinasowanie zostanie wypłacone po ustanowieniu przez Emitenta, jako lidera konsorcjum, zabezpieczenia prawidłowej realizacji Umowy w formie weksla in blanco.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-05-24 Magda Pleskacz Wiceprezes Zarządu Magda Pleskacz
2021-05-24 Robert Fręchowicz Członek Zarządu Robert Fręchowicz
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Otwórz Konto z Kartą Otwartą na Dzisiaj i ciesz się nią bezpłatnie!

Otwórz Konto z Kartą Otwartą na Dzisiaj i ciesz się nią bezpłatnie!

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki