9,1900 zł
-2,65% -0,2500 zł
Betacom SA (BCM)

Wypłata dywidendy Betacom SA

Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 15 / 2019
Data sporządzenia: 2019-09-04
Skrócona nazwa emitenta
BETACOM
Temat
Wypłata dywidendy Betacom SA
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Betacom S.A. ("Spółka", "Emitent") na podstawie § 19 ust.2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z dnia 20.04.2018 r.) informuje, iż w dniu 4 września 2019 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki („ZWZ”) podjęło uchwałę nr 8 w sprawie przeznaczenia zysku za ubiegły rok obrotowy, na mocy której kwota w wysokości 606.000 zł (sześćset sześć tysięcy złotych) przeznacza się do podziału pomiędzy akcjonariuszami poprzez wypłatę dywidendy; zaś kwotę w wysokości 524.533,65 zł (pięćset dwadzieścia cztery tysiące pięćset trzydzieści trzy złotych i sześćdziesiąt pięć groszy) przeznacza się na kapitał zapasowy Spółki.
ZWZ Spółki postanawiało również wypłacić akcjonariuszom dywidendę według następujących zasad:
1) dywidenda wynosi 0,30 zł (trzydzieści groszy) na jedną akcję;
2) dywidendą objętych jest 2.020.000 akcji Spółki;
3) listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy ustala się na dzień 11 września 2019 r.;
4) termin wypłaty dywidendy ustala się na dzień 25 września 2019 r.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-09-04 Bartłomiej Antczak Prezes Zarządu Bartłomiej Antczak
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Polecane
Najnowsze
Popularne
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.