REKLAMA

BETACOM: Powołanie dotychczasowego członka Zarządu na stanowisko wiceprezesa Zarządu Betacom SA

2020-11-06 21:01
publikacja
2020-11-06 21:01
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 17 / 2020
Data sporządzenia: 2020-11-06
Skrócona nazwa emitenta
BETACOM
Temat
Powołanie dotychczasowego członka Zarządu na stanowisko wiceprezesa Zarządu Betacom SA
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Betacom S.A. ("Spółka", "Emitent") na podstawie §5 ust. 1 pkt 22 oraz §28 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z dnia 28 lutego 2009 r.) informuje, że Rada Nadzorcza Betacom S.A. uchwałą nr 6 z dnia 5 listopada 2020r. powołała Panią Magdę Pleskacz, pełniącą dotychczas funkcję członka Zarządu Betacom S.A. (raport bieżący nr 27/2017 z dnia 28 lipca 2017r.), na funkcję wiceprezesa Zarządu Betacom S.A.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-11-06 Bartłomiej Antczak Prezes Zarządu Bartłomiej Antczak
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Sprawdź jak zyskać 300 zł z Kontem Jakie Chcę

Sprawdź jak zyskać 300 zł z Kontem Jakie Chcę

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki