REKLAMA

BEST: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BEST S.A.

2021-05-19 21:26
publikacja
2021-05-19 21:26
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
001_Ogloszenie_o_zwolaniu_ZWZ.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
002_Projekty_uchwal_ZWZ.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
003_Informacja_o_ogolnej_liczbie_akcji.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
004_Sprawozdanie_RN_z_wynikow_oceny_2020.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
005_Sprawozdanie_RN_z_dzialalnosci_i_oceny_RN_2020.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
006_Wniosek_Zarzadu_o_podjecie_uchwal.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
007_Tekst_jednolity_Polityki_wynagrodzen.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 8 / 2021
Data sporządzenia: 2021-05-19
Skrócona nazwa emitenta
BEST
Temat
Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BEST S.A.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd BEST S.A. z siedzibą w Gdyni („Emitent”) informuje, iż działając na podstawie art. 395, art. 399 § 1, art. 4021 i art. 4022 Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 1 Statutu Emitenta zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie BEST S.A. na dzień 18 czerwca 2021 r., godz. 12.00. Zwyczajne Walne Zgromadzenie odbędzie się w siedzibie Emitenta w Gdyni przy ul. Łużyckiej 8A.

Pełna treść Ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stanowi załącznik nr 1 do niniejszego raportu.

Treść projektów uchwał wraz z uzasadnieniem ich podjęcia, które będą przedmiotem rozpatrzenia przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie, stanowi załącznik nr 2 do niniejszego raportu.

Informacja o ogólnej liczbie akcji w spółce i liczbie głosów z tych akcji w dniu ogłoszenia, zgodnie z art. 402(3) Kodeksu spółek handlowych, stanowi załącznik nr 3 do niniejszego raportu.

Pozostałe załączniki do niniejszego raportu bieżącego obejmują dokumentację będącą przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Wszelkie informacje dotyczące Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wraz z kompletną dokumentacją, która ma zostać przedstawiona podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia będą udostępnione na stronie internetowej BEST www.best.com.pl.
Załączniki
Plik Opis
001_Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ.pdf001_Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ.pdf Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ Emitenta
002_Projekty uchwał ZWZ.pdf002_Projekty uchwał ZWZ.pdf Projekty uchwał ZWZ Emitenta
003_Informacja o ogólnej liczbie akcji.pdf003_Informacja o ogólnej liczbie akcji.pdf Informacja o ogólnej liczbie akcji Emitenta i liczbie głosów z tych akcji
004_Sprawozdanie RN z wyników oceny 2020.pdf004_Sprawozdanie RN z wyników oceny 2020.pdf Sprawozdanie Rady Nadzorczej Emitenta z wyników oceny przedłożonych dokumentów
005_Sprawozdanie RN z działalności i oceny RN 2020.pdf005_Sprawozdanie RN z działalności i oceny RN 2020.pdf Dokumenty RN sporządzone zgodnie z DPSN 2016
006_Wniosek Zarządu o podjęcie uchwał.pdf006_Wniosek Zarządu o podjęcie uchwał.pdf Wniosek Zarządu dotyczący podjęcia uchwał objętych porządkiem obrad, uzasadnienie uchwał
007_Tekst jednolity Polityki wynagrodzeń.pdf007_Tekst jednolity Polityki wynagrodzeń.pdf Tekst jednolity Polityki wynagrodzeń

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-05-19 Krzysztof Borusowski Prezes Zarządu
2021-05-19 Marek Kucner Wiceprezes Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy

Otwórz Konto Firmowe Godne Polecenia i zyskaj nawet 1600 zł premii!

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki