BEST: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BEST S.A.

2020-05-22 16:25
publikacja
2020-05-22 16:25
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
001_Ogloszenie_o_zwolaniu_ZWZ.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
002_Projekty_uchwal_ZWZ_BEST_SA.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
003_Informacja_o_ogolnej_liczbie_akcji.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 10 / 2020
Data sporządzenia: 2020-05-22
Skrócona nazwa emitenta
BEST
Temat
Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BEST S.A.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd BEST S.A. z siedzibą w Gdyni („Emitent”) informuje, iż działając na podstawie art. 395, art. 399 § 1, art. 402(1) i art. 402(2) Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 1 Statutu Emitenta zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie BEST S.A. na dzień 18 czerwca 2020 r., godz. 15.00. Zwyczajne Walne Zgromadzenie odbędzie się w siedzibie Emitenta w Gdyni przy ul. Łużyckiej 8A.

Pełna treść Ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stanowi załącznik nr 1 do niniejszego raportu.

Treść projektów uchwał wraz z uzasadnieniem ich podjęcia, które będą przedmiotem rozpatrzenia przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie, stanowi załącznik nr 2 do niniejszego raportu.

Informacja o ogólnej liczbie akcji w spółce i liczbie głosów z tych akcji w dniu ogłoszenia, zgodnie z art. 402(3) Kodeksu spółek handlowych, stanowi załącznik nr 3 do niniejszego raportu.

Wszelkie informacje dotyczące Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wraz z kompletną dokumentacją, która ma zostać przedstawiona podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia będą udostępnione na stronie internetowej BEST www.best.com.pl.
Załączniki
Plik Opis
001_Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ.pdf001_Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ.pdf Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ Emitenta
002_Projekty uchwał ZWZ BEST SA.pdf002_Projekty uchwał ZWZ BEST SA.pdf Projekty uchwał ZWZ Emitenta
003_Informacja o ogólnej liczbie akcji.pdf003_Informacja o ogólnej liczbie akcji.pdf Informacja o ogólnej liczbie akcji Emitenta i liczbie głosów z tych akcji

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-05-22 Krzysztof Borusowski Prezes Zarządu
2020-05-22 Marek Kucner Wiceprezes Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki