BEST: Zmiana terminu publikacji skonsolidowanego rozszerzonego raportu za pierwsze półrocze 2019 roku.

2019-09-06 12:57
publikacja
2019-09-06 12:57
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 20 / 2019
Data sporządzenia: 2019-09-06
Skrócona nazwa emitenta
BEST
Temat
Zmiana terminu publikacji skonsolidowanego rozszerzonego raportu za pierwsze półrocze 2019 roku.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd BEST S.A. informuje o zmianie terminu publikacji skonsolidowanego rozszerzonego raportu za pierwsze półrocze 2019 roku („Raport”). Raport zostanie przekazany do publicznej wiadomości w dniu 18 września 2019 roku. Zgodnie z informacją zawartą w raporcie bieżącym nr 3/2019 z dnia 31 stycznia 2019 roku pierwotna data publikacji Raportu była ustalona na dzień 11 września 2019 roku.

Zmiana terminu publikacji ww. Raportu następuje zgodnie z § 80 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2018, Poz. 757).

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-09-06 Urszula Rybszleger pełnomocnik
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Jak zyskać do 160 zł za otwarcie konta osobistego?

Jak zyskać do 160 zł za otwarcie konta osobistego?

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki