REKLAMA

BEST: Zmiana terminu publikacji skonsolidowanego rozszerzonego raportu za III kwartał 2020 roku, zawierającego kwartalną informację finansową za III kwartał 2020 roku

2020-11-06 12:18
publikacja
2020-11-06 12:18
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 35 / 2020
Data sporządzenia: 2020-11-06
Skrócona nazwa emitenta
BEST
Temat
Zmiana terminu publikacji skonsolidowanego rozszerzonego raportu za III kwartał 2020 roku, zawierającego kwartalną informację finansową za III kwartał 2020 roku
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd BEST S.A. („Emitent”) informuje o zmianie terminu publikacji skonsolidowanego rozszerzonego raportu za III kwartał 2020 roku, zawierającego kwartalną informację finansową za III kwartał 2020 roku („Raport za IIIQ 2020”). Raport za IIIQ 2020 zostanie przekazany do publicznej wiadomości w dniu 26 listopada 2020 roku. Zgodnie z informacją zawartą w raporcie bieżącym nr 2/2020 z dnia 28 stycznia 2020 roku pierwotna data publikacji Raportu za IIIQ 2020 była ustalona na dzień 13 listopada 2020 roku.

Zmiana terminu publikacji Raportu za IIIQ 2020 następuje zgodnie z § 80 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2018, Poz. 757).
MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-11-06 Marek Kucner Wiceprezes Zarządu
2020-11-06 Aleksandra Żylewicz Prokurent
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Otwórz konto dla firm i zyskaj do 1100 zł premii!

Otwórz konto dla firm i zyskaj do 1100 zł premii!

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki