REKLAMA

BEST: Zmiana terminu publikacji skonsolidowanego rozszerzonego raportu za I półrocze 2021 roku

2021-09-01 17:49
publikacja
2021-09-01 17:49
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 23 / 2021
Data sporządzenia: 2021-09-01
Skrócona nazwa emitenta
BEST
Temat
Zmiana terminu publikacji skonsolidowanego rozszerzonego raportu za I półrocze 2021 roku
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd BEST S.A. („Emitent”) informuje o zmianie terminu publikacji skonsolidowanego rozszerzonego raportu za I półrocze 2021 roku („Raport półroczny”). Raport półroczny zostanie przekazany do publicznej wiadomości w dniu 7 września 2021 roku. Zgodnie z informacją zawartą w raporcie bieżącym nr 3/2021 z dnia 28 stycznia 2021 r. Raport półroczny pierwotnie miał być przekazany do publicznej wiadomości w dniu 15 września 2021 r.

Zmiana terminu publikacji Raportu półrocznego następuje zgodnie z § 80 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2018, Poz. 757).

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-09-01 Marek Kucner Wiceprezes Zarządu
2021-09-01 Aleksandra Żylewicz Prokurent
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy

Znajdź dla siebie najlepsze konto premium!

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki