REKLAMA

BEST: Zmiana terminu publikacji jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu rocznego za 2019 rok

2020-03-19 14:26
publikacja
2020-03-19 14:26
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 3 / 2020
Data sporządzenia: 2020-03-19
Skrócona nazwa emitenta
BEST
Temat
Zmiana terminu publikacji jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu rocznego za 2019 rok
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd BEST S.A. informuje o zmianie terminu publikacji jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu rocznego za 2019 rok („Raporty”). Raporty zostaną przekazane do publicznej wiadomości w dniu 30 kwietnia 2020 roku. Zgodnie z informacją zawartą w raporcie bieżącym nr 2/2020 z dnia 28 stycznia 2020 roku pierwotna data publikacji Raportów była ustalona na dzień 31 marca 2020 roku.

Zmiana terminu publikacji ww. Raportów następuje zgodnie z § 80 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2018, Poz. 757).

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-03-19 Krzysztof Borusowski Prezes Zarządu
2020-03-19 Marek Kucner Wiceprezes Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki