REKLAMA

BEST: Zawarcie umowy kredytu z Santander Bank Polska S.A.

2023-05-31 15:13
publikacja
2023-05-31 15:13
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 19 / 2023
Data sporządzenia: 2023-05-31
Skrócona nazwa emitenta
BEST
Temat
Zawarcie umowy kredytu z Santander Bank Polska S.A.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd BEST S.A. (Emitent) informuje, że dzisiaj: BEST I Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z siedzibą w Gdyni (BEST I NSFIZ), BEST II Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z siedzibą w Gdyni (BEST II NSFIZ), BEST IV Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z siedzibą w Gdyni (BEST IV NSFIZ), jako kredytobiorcy oraz Emitent jako poręczyciel, zawarli z Santander Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie (Bank) aneks do umowy z dnia 5 września 2022 r. o kredyt rewolwingowy, o której Emitent informował raportem bieżącym nr 37/2022 z 5 września 2022 r.

Na podstawie Aneksu została zwiększona wysokość kwoty kredytu z 50 mln PLN na 100 mln PLN. Spłata kredytu powinna nastąpić nie później niż do 28 maja 2030 r. Pozostałe istotne postanowienia umowy kredytu nie uległy zmianie.

Celem kredytu jest finansowanie zakupu pakietów wierzytelności.

Zabezpieczeniem wierzytelności Banku wynikających z kredytu są:
1. zastaw rejestrowy i finansowy o wartości do 150% kwoty kredytu na rachunkach bankowych kredytobiorców prowadzonych przez Bank,
2. oświadczenie każdego z kredytobiorców o poddaniu się egzekucji złożone w trybie art. 777 §1 pkt 5) Kodeksu postepowania cywilnego,
3. zastaw rejestrowy o wartości do 150% kwoty kredytu na finansowanych przez Bank pakietach wierzytelności,
4. poręczenie według prawa cywilnego do wysokości 150% kwoty kredytu udzielone przez Emitenta,
5. oświadczenie Emitenta jako poręczyciela o poddaniu się egzekucji złożone w trybie art. 777 §1 pkt 5) Kodeksu postępowania cywilnego.

Postanowienia umowy kredytu nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego rodzaju umów, a warunki finansowe (w tym oprocentowanie) nie odbiegają od warunków rynkowych.

BEST I NSFIZ, BEST II NSFIZ oraz BEST IV NSFIZ są podmiotami w 100% zależnymi od Emitenta. Pomiędzy Emitentem oraz osobami zarządzającymi lub nadzorującymi Emitenta a Bankiem nie ma powiązań.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2023-05-31 Krzysztof Borusowski Prezes Zarządu
2023-05-31 Marek Kucner Wiceprezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Im więcej latasz, tym więcej zyskujesz!

Im więcej latasz, tym więcej zyskujesz!

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki