REKLAMA

BEST: Zakończenie przedterminowego wykupu na żądanie emitenta wszystkich obligacji serii Q1

2020-10-26 13:54
publikacja
2020-10-26 13:54
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 32 / 2020
Data sporządzenia: 2020-10-26
Skrócona nazwa emitenta
BEST
Temat
Zakończenie przedterminowego wykupu na żądanie emitenta wszystkich obligacji serii Q1
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 29/2020 z dnia 5 października 2020 r. Zarząd BEST Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni („Emitent”, „Spółka”) informuje o zakończeniu przedterminowego wykupu na żądanie Emitenta wszystkich obligacji serii Q1, które to obligacje były zarejestrowane w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. („KDPW”) pod kodem PLBEST000226. („Obligacje”).

Przedterminowy wykup Obligacji został przeprowadzony na podstawie pkt 7.3 Warunków Emisji Obligacji serii Q1 z dnia 15 czerwca 2016 r. („WEO”). Spółka dokonała wykupu 200.000 (dwieście tysięcy) sztuk Obligacji o wartości nominalnej 100,00 (sto) złotych każda o łącznej wartości nominalnej 20.000.000 (dwadzieścia milionów) złotych.

Wcześniejszy wykup Obligacji na żądanie Emitenta nastąpił w dniu dzisiejszym, tj. w dniu płatności odsetek za XVII okres odsetkowy, poprzez zapłatę za każdą Obligację kwoty pieniężnej w wysokości wartości nominalnej jednej Obligacji tj. 100,00 (sto) złotych, powiększonej o należną kwotę odsetek, narosłych do dnia wcześniejszego wykupu oraz premii, liczonej od wartości nominalnej Obligacji, w wysokości 0,25%.

Przedterminowy wykup Obligacji na żądanie Emitenta został przeprowadzony, zgodnie z procedurą opisaną
w WEO. Przedterminowy wykup Obligacji na żądanie Emitenta zrealizowano za pośrednictwem KDPW, zgodnie z regulacjami obowiązującymi w KDPW. Wykupione Obligacje z mocy prawa podlegają umorzeniu, co powoduje całkowite wygaśnięcie wszelkich praw i obowiązków wynikających z Obligacji.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-10-26 Marek Kucner Wiceprezes Zarządu
2020-10-26 Aleksandra Żylewicz Prokurent
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy

Otwórz konto sobie i dziecku i zyskaj 200 zł w promocji na zakupy u naszych partnerów.

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki