REKLAMA

BEST: Zakończenie i rozliczenie oferty skupu akcji własnych

2021-12-22 14:26
publikacja
2021-12-22 14:26
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 44 / 2021
Data sporządzenia: 2021-12-22
Skrócona nazwa emitenta
BEST
Temat
Zakończenie i rozliczenie oferty skupu akcji własnych
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
W nawiązaniu do raportów bieżących nr 36/2021 z 26 listopada 2021 r., 38/2021 z 29 listopada 2021 r. oraz 43/2021 z 21 grudnia 2021 r. Zarząd BEST S.A. z siedzibą w Gdyni (Emitent, Spółka) informuje, że dzisiaj w wyniku rozliczenia transakcji nabycia akcji zaoferowanych w odpowiedzi na zaproszenie do składania ofert sprzedaży akcji Emitenta ogłoszone w dniu 29 listopada 2021 r. („Zaproszenie”), nastąpiło przeniesienie własności i rozliczenie nabycia przez Spółkę 500.000 sztuk akcji własnych. Skup akcji został przeprowadzony zgodnie z zasadami określonymi w uchwale nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia BEST S.A. z dnia 26 listopada 2021 r. w przedmiocie (i) wyrażenia zgody na nabycie przez Spółkę akcji własnych w celu ich umorzenia, (ii) wskazania kwot przeznaczonych na realizację nabycia akcji własnych Spółki, (iii) określenia zasad nabywania akcji własnych przez Spółkę, (iv) upoważnienia Zarządu Spółki do podjęcia czynności dotyczących nabycia akcji własnych. Przeniesienie własności akcji pomiędzy akcjonariuszami a Spółką nastąpiło poza rynkiem regulowanym za pośrednictwem Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska S.A. oraz rozliczone w ramach systemu depozytowo-rozliczeniowego Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. W związku ze skupem akcji własnych prowadzonym przez Spółkę w ramach Zaproszenia, Spółka nabyła łącznie 500.000 sztuk akcji własnych o wartości nominalnej 1,00 zł każda, po cenie 30,00 PLN za jedną akcję i łącznej cenie 15.000.000,00 zł. Nabyte akcje własne stanowią 2,17% kapitału zakładowego Spółki oraz 1,68% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. Przed zakończeniem skupu akcji w ramach Zaproszenia Spółka nie posiadała akcji własnych.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-12-22 Krzysztof Borusowski Prezes Zarządu
2021-12-22 Marek Kucner Wiceprezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Kredyt gotówkowy bez porównania opłacalny.

Kredyt gotówkowy bez porównania opłacalny.

Teraz z kodem PROSTY masz 0% prowizji za udzielenie kredytu gotówkowego (RRSO 12,68%).

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki