REKLAMA
WAŻNE

BEST: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na NWZ BEST S.A., które odbyło się w dniu 8 września 2020 roku

2020-09-08 19:28
publikacja
2020-09-08 19:28
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 26 / 2020
Data sporządzenia: 2020-09-08
Skrócona nazwa emitenta
BEST
Temat
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na NWZ BEST S.A., które odbyło się w dniu 8 września 2020 roku
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %
Treść raportu:
Zarząd BEST S.A. z siedzibą w Gdyni (Emitent) przekazuje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Emitenta, które odbyło się w dniu 8 września 2020 roku (NWZ):

Krzysztof Borusowski: liczba głosów na NWZ Emitenta 23.880.236; udział w liczbie głosów obecnych na NWZ Emitenta 88,45%; udział w ogólnej liczbie głosów 80,31%.

Marek Kucner: liczba głosów na NWZ Emitenta 3.120.000; udział w liczbie głosów obecnych na NWZ Emitenta 11,55%; udział w ogólnej liczbie głosów 10,49%.

Emitent posłużył się pojęciem „ogólnej liczby głosów” w rozumieniu art. 4 pkt 17 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U.2019.623 t.j. z późn. zm.).

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-09-08 Krzysztof Borusowski Prezes Zarządu
2020-09-08 Marek Kucner Wiceprezes Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki