BEST: Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych oraz skonsolidowanych sprawozdań finansowych za lata 2020-2021

2020-05-29 16:10
publikacja
2020-05-29 16:10
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 12 / 2020
Data sporządzenia: 2020-05-29
Skrócona nazwa emitenta
BEST
Temat
Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych oraz skonsolidowanych sprawozdań finansowych za lata 2020-2021
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd BEST S.A. z siedzibą w Gdyni („Emitent”) informuje, że Rada Nadzorcza Emitenta w dniu dzisiejszym podjęła uchwałę w przedmiocie wyboru Ernst & Young Audyt Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie, Rondo ONZ 1, 00-124 Warszawa (KRS 0000481039) jako podmiotu, z którym ma zostać zawarta umowa o przegląd i badanie jednostkowych sprawozdań finansowych Emitenta oraz skonsolidowanych sprawozdań finansowych Grupy Kapitałowej Emitenta za lata 2020 – 2021.

Ernst & Young Audyt Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie figuruje na liście firm audytorskich prowadzonej przez Polską Agencję Nadzoru Audytowego pod numerem 130.

Wybór nastąpił zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami zawodowymi, tj. w oparciu o ustawę z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz o nadzorze publicznym (Dz. U. 2019.1421 t.j. z późn. zm.), a także na podstawie wewnętrznych regulacji Emitenta.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-05-29 Krzysztof Borusowski Prezes Zarządu
2020-05-29 Marek Kucner Wiceprezes Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Tanie konto osobiste z kontem oszczędnościowym. W którym banku najlepsza oferta?

Tanie konto osobiste z kontem oszczędnościowym. W którym banku najlepsza oferta?

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki