REKLAMA

BEST: Ustanowienie publicznego programu emisji obligacji

2021-01-13 21:29
publikacja
2021-01-13 21:29
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 1 / 2021
Data sporządzenia: 2021-01-13
Skrócona nazwa emitenta
BEST
Temat
Ustanowienie publicznego programu emisji obligacji
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd BEST S.A. z siedzibą w Gdyni (Emitent, Spółka) informuje, że w dniu 13 stycznia 2021 r. podjął uchwałę nr 3/2021 w przedmiocie ustanowienia publicznego programu emisji obligacji przez Spółkę (Program). Program zakłada możliwość emisji wielu serii obligacji o łącznej wartości nominalnej nie wyższej niż 200.000.000 PLN (dwieście milionów złotych).

Obligacje nie będą miały formy dokumentu i zostaną zarejestrowane w systemie rejestracji zdematerializowanych papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. i będą oferowane w trybie oferty publicznej. Emitent planuje wprowadzenie obligacji do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

W związku z realizacją Programu, Emitent sporządzi prospekt podstawowy (Prospekt), który niezwłocznie zostanie złożony do Komisji Nadzoru Finansowego wraz z wnioskiem o jego zatwierdzenie. Emisje poszczególnych serii obligacji emitowanych w ramach Programu nastąpią w okresie ważności Prospektu, tj. w okresie 12 miesięcy od daty zatwierdzenia Prospektu przez Komisję Nadzoru Finansowego. Szczegółowe parametry każdej serii obligacji emitowanej w ramach Programu zostaną ustalone w odrębnych uchwałach Zarządu Spółki.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-01-13 Krzysztof Borusowski Prezes Zarządu
2021-01-13 Marek Kucner Wiceprezes Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Załóż eKonto w promocji i zyskaj 150 zł od Bankier.pl + do 300 zł od mBanku + do 300 zł w programie poleceń

Załóż eKonto w promocji i zyskaj 150 zł od Bankier.pl + do 300 zł od mBanku + do 300 zł w programie poleceń

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki