REKLAMA

BEST: Ustalenie pierwszego dnia notowań obligacji serii W1

2021-08-11 15:18
publikacja
2021-08-11 15:18
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 22 / 2021
Data sporządzenia: 2021-08-11
Skrócona nazwa emitenta
BEST
Temat
Ustalenie pierwszego dnia notowań obligacji serii W1
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
BEST S.A. z siedzibą w Gdyni informuje, że dzisiaj powziął wiadomość o podjęciu w dniu 10 sierpnia 2021 r. przez Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. uchwały nr 791/2021 w sprawie wprowadzenia 106.677 obligacji na okaziciela serii W1 o wartości nominalnej 100,00 złotych każda (Obligacje) do obrotu giełdowego na rynku regulowanym podstawowym (Catalyst). Pierwszy dzień notowań obligacji serii W1 wyznaczony został na dzień 12 sierpnia 2021 r.

Emisja Obligacji nastąpiła w ramach prospektu podstawowego zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 17 czerwca 2021 r. i sporządzonego przez Spółkę w związku z publicznym programem emisji obligacji o wartości nominalnej do 200.000.000 złotych oraz w oparciu o ostateczne warunki emisji Obligacji opublikowane w dniu 6 lipca 2021 r.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-08-11 Marek Kucner Wiceprezes Zarządu
2021-08-11 Aleksandra Żylewicz Prokurent
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Najlepsze konta osobiste dla młodych – październik 2021 r.

Najlepsze konta osobiste dla młodych – październik 2021 r.

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki