REKLAMA

BEST: Uchwała KDPW w przedmiocie wycofania z depozytu obligacji serii L1 w związku z ich umorzeniem

2020-08-12 17:31
publikacja
2020-08-12 17:31
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 24 / 2020
Data sporządzenia: 2020-08-12
Skrócona nazwa emitenta
BEST
Temat
Uchwała KDPW w przedmiocie wycofania z depozytu obligacji serii L1 w związku z ich umorzeniem
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd BEST S.A. z siedzibą w Gdyni (Emitent) w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 22/2020 z dnia 20 lipca 2020 r. dotyczącego uchwały Zarządu Emitenta w przedmiocie umorzenia 200.027 (dwustu tysięcy dwudziestu siedmiu) sztuk własnych, zdematerializowanych obligacji serii L1 o wartości nominalnej 100,00 zł każda, informuje, iż w dniu 11 sierpnia 2020 r. Zarząd Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. (KDPW) na wniosek Emitenta podjął uchwałę o wycofaniu w dniu 14 sierpnia 2020 roku z depozytu 200.027 (dwustu tysięcy dwudziestu siedmiu) sztuk obligacji serii L1 o wartości nominalnej 100,00 zł każda i łącznej wartości nominalnej 20.002.027 zł, które zostały nabyte przez Emitenta w celu umorzenia w dniach 8, 15 i 24 czerwca 2020 r.

Po wycofaniu przez KDPW 200.027 (dwustu tysięcy dwudziestu siedmiu) obligacji serii L1 z depozytu, ilość obligacji serii L1 oznaczonych kodem ISIN PLBEST000168 pozostałych w obrocie na rynku regulowanym podstawowym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w ramach platformy Catalyst wynosić będzie 399.973 (trzysta dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt trzy).

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-08-12 Krzysztof Borusowski Prezes Zarządu
2020-08-12 Marek Kucner Wiceprezes Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki