REKLAMA

BEST: Spełnienie warunku zawieszającego dotyczącego zawartej przez Emitenta oraz jednostki zależne od BEST S.A. umowy uzupełniającej do umowy kredytowej.

2023-09-27 14:26
publikacja
2023-09-27 14:26
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 46 / 2023
Data sporządzenia: 2023-09-27
Skrócona nazwa emitenta
BEST
Temat
Spełnienie warunku zawieszającego dotyczącego zawartej przez Emitenta oraz jednostki zależne od BEST S.A. umowy uzupełniającej do umowy kredytowej.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd BEST S.A. z siedzibą w Gdyni (Emitent) w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 45/2023 z dnia 22 września 2023 r. o zawarciu przez Emitenta (Poręczyciel), jednostki zależne od Emitenta: BEST I NSFIZ, BEST II NSFIZ oraz BEST IV NSFIZ (Kredytobiorcy) oraz ING Bank Śląski S.A. (Bank) umowy uzupełniającej (Umowa Uzupełniająca nr 6) do umowy kredytowej z 19 lipca 2016 r. informuje, że dzisiaj Kredytobiorcy otrzymali od Banku informację o spełnieniu warunku zawieszającego określonego Umową Uzupełniającą nr 6, tj. złożenia przez BEST II NSFIZ, BEST I NSFIZ oraz Poręczyciela oświadczeń o poddaniu się egzekucji w formie aktu notarialnego w trybie art. 777 § 1 ust. 5 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postepowania cywilnego oraz dostarczenia Bankowi ww. dokumentów. Wobec powyższego postanowienia Umowy Uzupełniającej nr 6 weszły w życie z dniem dzisiejszym.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2023-09-27 Marek Kucner Wiceprezes Zarządu
2023-09-27 Maciej Bardan Członek Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Ranking kont osobistych dla młodych – listopad 2023 r.

Ranking kont osobistych dla młodych – listopad 2023 r.

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki