REKLAMA

BEST: Spełnienie warunków zawieszających dotyczących zawartej przez Emitenta oraz jednostki zależne od BEST S.A. umowy uzupełniającej do umowy kredytowej.

2021-03-31 13:21
publikacja
2021-03-31 13:21
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 5 / 2021
Data sporządzenia: 2021-03-31
Skrócona nazwa emitenta
BEST
Temat
Spełnienie warunków zawieszających dotyczących zawartej przez Emitenta oraz jednostki zależne od BEST S.A. umowy uzupełniającej do umowy kredytowej.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd BEST S.A. z siedzibą w Gdyni (Emitent) w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 38/2020 z dnia 10 grudnia 2020 r., informującego o zawarciu przez Emitenta, jednostki zależne od Emitenta: BEST II NSFIZ oraz BEST IV NSFIZ (Kredytobiorcy) oraz ING Bank Śląski S.A. (Bank) umowy uzupełniającej (Umowa Uzupełniająca nr 3) do umowy kredytowej, o której BEST II NSFIZ informował raportem bieżącym nr 1/2016 z dnia 19 lipca 2016 r., niniejszym informuje, że w dniu dzisiejszym Kredytobiorcy otrzymali od Banku informację o spełnieniu wszystkich warunków zawieszających określonych Umową Uzupełniającą nr 3, którymi były:
1) otrzymanie przez Bank wszystkich dokumentów oraz oświadczeń wskazanych w Umowie Uzupełniającej nr 3,
2) złożenie przez każdego z Kredytobiorców oświadczenia o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 § 1 ust. 5 Kodeksu postępowania cywilnego.
Wobec powyższego postanowienia Umowy Uzupełniającej nr 3 weszły w życie z dniem dzisiejszym. BEST II NSFIZ oraz BEST IV NSFIZ są podmiotami w 100% zależnymi od Emitenta. Pomiędzy Emitentem oraz osobami zarządzającymi lub nadzorującymi Emitenta a Bankiem nie ma powiązań.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-03-31 Marek Kucner Wiceprezes Zarządu
2021-03-31 Aleksandra Żylewicz Prokurent
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Kredyt dla firm do 350 tys. na dowolny cel z decyzją online nawet w 10 minut

Kredyt dla firm do 350 tys. na dowolny cel z decyzją online nawet w 10 minut

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki