18,5000 zł
0,00% 0,0000 zł
BEST SA (BST)

Rozpoczęcie działań zmierzających do podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta

Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 21 / 2019
Data sporządzenia: 2019-09-30
Skrócona nazwa emitenta
BEST
Temat
Rozpoczęcie działań zmierzających do podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd BEST S.A. z siedzibą w Gdyni („Emitent”) informuje, że w dniu 30 września 2019 r. podjął decyzję o rozpoczęciu działań zmierzających do podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta w drodze emisji akcji z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru.

Zarząd Emitenta planuje przeprowadzić rozmowy z wybranymi inwestorami finansowymi zainteresowanymi objęciem mniejszościowego, niekontrolnego pakietu akcji nowej emisji. Pozyskane w ten sposób środki pozwolą na utrzymanie dynamicznego wzrostu Grupy Kapitałowej BEST poprzez inwestycje w nowe portfele wierzytelności oraz dalszą jej ekspansję.

Doradcą finansowym, który wesprze Zarząd Emitenta w działaniach zmierzających do wyboru inwestora finansowego będzie firma Rothschild & Co.

Planowane podwyższenie kapitału zakładowego Emitenta powinno nastąpić nie później niż do dnia 30 czerwca 2020 r.

Zarząd Emitenta będzie przekazywał do publicznej wiadomości informacje o przebiegu procesu związanego z podwyższeniem kapitału zakładowego Emitenta zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Niniejszy raport bieżący został opublikowany w ramach wykonywania przez Emitenta obowiązków wynikających z MAR i ma na celu przekazanie informacji na temat rozważanej emisji akcji, która może być skierowana do wybranego mniejszościowego inwestora finansowego w ramach podwyższenia kapitału zakładowego w drodze subskrypcji prywatnej z pozbawieniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy. Emitent nie planuje przeprowadzenia oferty publicznej akcji nowej emisji. Niniejszy raport nie służy w jakikolwiek sposób, bezpośrednio lub pośrednio, promowaniu subskrypcji akcji nowej emisji Emitenta i nie jest materiałem promocyjnym przygotowanym lub opublikowanym przez Emitenta na potrzeby promowania akcji nowej emisji lub ich subskrypcji ani nie służy zachęcaniu, bezpośrednio lub pośrednio, do ich objęcia. Emitent nie opublikował ani nie udostępnił dotychczas jakichkolwiek materiałów mających na celu promocję akcji nowej emisji lub ich subskrypcji.

Niniejszy raport, ani jakakolwiek jego część, nie jest przeznaczona do rozpowszechniania, bezpośrednio albo pośrednio, na terytorium albo do Stanów Zjednoczonych Ameryki albo w innych państwach, w których publiczne rozpowszechnianie informacji zawartych w niniejszym raporcie może podlegać ograniczeniom lub być zakazane przez prawo. Papiery wartościowe, o których mowa w niniejszym raporcie, nie zostały i nie zostaną zarejestrowane na podstawie Amerykańskiej Ustawy o Papierach Wartościowych z 1933 r. ze zmianami (ang. U.S. Securities Act of 1933) i nie mogą być oferowane ani zbywane na terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki za wyjątkiem transakcji niepodlegających obowiązkowi rejestracyjnemu przewidzianemu w Amerykańskiej Ustawie o Papierach Wartościowych lub na podstawie wyjątku od takiego obowiązku rejestracyjnego.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-09-30 Krzysztof Borusowski Prezes Zarządu
2019-09-30 Marek Kucner Wiceprezes Zarządu
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Polecane
Najnowsze
Popularne

Kalendarium

  • Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok.

  • Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2020 roku.

Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.