REKLAMA

BEST: Przekazanie dokumentacji przedstawianej na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu BEST S.A.

2021-06-02 16:04
publikacja
2021-06-02 16:04
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
001_Sprawozdanie.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
002_Ocena.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 10 / 2021
Data sporządzenia: 2021-06-02
Skrócona nazwa emitenta
BEST
Temat
Przekazanie dokumentacji przedstawianej na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu BEST S.A.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd BEST S.A. z siedzibą w Gdyni („Emitent”) w nawiązaniu do raportu bieżącego numer 8/2021 z dnia 19 maja 2021 r. niniejszym przekazuje Sprawozdanie o wynagrodzeniach za lata obrotowe 2019 – 2020 wraz z oceną dokonaną przez biegłego rewidenta, które to dokumenty będą przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BEST S.A. zwołanego na dzień 18 czerwca 2021 r. (punkt 15 porządku obrad).

Wszelkie informacje dotyczące Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BEST S.A. zwołanego na dzień 18 czerwca 2021 roku wraz z kompletną dokumentacją, która ma zostać przedstawiona podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia będą udostępnione na stronie internetowej BEST www.best.com.pl.
Załączniki
Plik Opis
001_Sprawozdanie.pdf001_Sprawozdanie.pdf Sprawozdanie o wynagrodzeniach za lata obrotowe 2019 – 2020
002_Ocena.pdf002_Ocena.pdf Ocena biegłego rewidenta

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-06-02 Marek Kucner Wiceprezes Zarządu
2021-06-02 Aleksandra Żylewicz Prokurent
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Załóż eKonto w promocji i zyskaj 150 zł od Bankier.pl + do 300 zł od mBanku + do 300 zł w programie poleceń

Załóż eKonto w promocji i zyskaj 150 zł od Bankier.pl + do 300 zł od mBanku + do 300 zł w programie poleceń

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki