BEST: Przekazanie dokumentacji przedstawianej na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu BEST S.A.

2020-05-29 15:27
publikacja
2020-05-29 15:27
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
001_Sprawozdanie_RN_z_wynikow_oceny_2019.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
002_Sprawozdanie_z_dzialalnosci_RN_w_2019.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
003_Oceny_RN_DPSN_2016.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
004_Wniosek_Zarzadu_–_pokrycie_straty.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
005_Uzupelnione_o_dane_finansowe_projekty_uchwal_ZWZ.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
006_Uzupelniony_o_dane_finansowe_projekt_uchwaly_ZWZ_w_przedmiocie_pokrycia_straty.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 11 / 2020
Data sporządzenia: 2020-05-29
Skrócona nazwa emitenta
BEST
Temat
Przekazanie dokumentacji przedstawianej na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu BEST S.A.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd BEST S.A. z siedzibą w Gdyni („Emitent”) w nawiązaniu do raportu bieżącego numer 10/2020 z dnia 22 maja 2020 r. niniejszym przekazuje następującą dokumentację która ma być przedstawiona Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu BEST S.A. zwołanemu na dzień 18 czerwca 2020 r.:
1) Sprawozdanie Rady Nadzorczej Emitenta z wyników oceny przedłożonych dokumentów stanowiące załącznik nr 1 do niniejszego raportu;
2) Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Emitenta w 2019 roku stanowiące załącznik nr 2 do niniejszego raportu;
3) Oceny Rady Nadzorczej dokonane zgodnie z wymogiem Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016 stanowiące załącznik nr 3 do niniejszego raportu;
4) Wniosek Zarządu w przedmiocie pokrycia straty osiągniętej przez Emitenta w 2019 roku stanowiący załącznik nr 4 do niniejszego raportu;
5) Uzupełnione o dane finansowe projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BEST S.A. w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2019 r. oraz w przedmiocie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej BEST S.A. za rok obrotowy 2019 stanowiące załącznik nr 5 do niniejszego raportu.

Ponadto Zarząd Emitenta wnosi do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BEST S.A. o podjęcie uchwały w przedmiocie pokrycia straty netto osiągniętej przez Spółkę w roku obrotowym 2019, której uzupełniona o dane finansowe treść stanowi załącznik nr 6 do niniejszego raportu bieżącego.

Wszelkie informacje dotyczące Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BEST S.A. zwołanego na dzień 18 czerwca 2020 roku wraz z kompletną dokumentacją, która ma zostać przedstawiona podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia będą udostępnione na stronie internetowej BEST www.best.com.pl.
Załączniki
Plik Opis
001_Sprawozdanie RN z wyników oceny 2019.pdf001_Sprawozdanie RN z wyników oceny 2019.pdf Sprawozdanie Rady Nadzorczej Emitenta z wyników oceny przedłożonych dokumentów
002_Sprawozdanie z działalności RN w 2019.pdf002_Sprawozdanie z działalności RN w 2019.pdf Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Emitenta w 2019 roku
003_Oceny RN DPSN 2016.pdf003_Oceny RN DPSN 2016.pdf Oceny Rady Nadzorczej dokonane zgodnie z wymogiem Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016
004_Wniosek Zarządu – pokrycie straty.pdf004_Wniosek Zarządu – pokrycie straty.pdf Wniosek Zarządu w przedmiocie pokrycia straty osiągniętej przez Emitenta w 2019 roku
005_Uzupełnione o dane finansowe projekty uchwał ZWZ.pdf005_Uzupełnione o dane finansowe projekty uchwał ZWZ.pdf Uzupełnione o dane finansowe projekty uchwał ZWZ BEST S.A. w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej BEST S.A.
006_Uzupełniony o dane finansowe projekt uchwały ZWZ w przedmiocie pokrycia straty.pdf006_Uzupełniony o dane finansowe projekt uchwały ZWZ w przedmiocie pokrycia straty.pdf Uzupełniona o dane finansowe uchwała w przedmiocie pokrycia straty netto osiągniętej przez Spółkę w roku obrotowym 2019

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-05-29 Krzysztof Borusowski Prezes Zarządu
2020-05-29 Marek Kucner Wiceprezes Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
 Poznaj bogatą ofertę samochodów używanych Audi. Wybierz najlepszy dla siebie!

Poznaj bogatą ofertę samochodów używanych Audi. Wybierz najlepszy dla siebie!

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki