REKLAMA

BEST: Podsumowanie oferty obligacji serii W2.

2021-10-08 19:41
publikacja
2021-10-08 19:41
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 26 / 2021
Data sporządzenia: 2021-10-08
Skrócona nazwa emitenta
BEST
Temat
Podsumowanie oferty obligacji serii W2.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd BEST S.A. z siedzibą w Gdyni (Emitent, Spółka) informuje, że w dniu 8 października 2021 r. nastąpił przydział obligacji serii W2 (Obligacje). Emisja Obligacji nastąpiła w ramach prospektu podstawowego zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 17 czerwca 2021 r. oraz suplementu nr 1 do prospektu podstawowego zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 13 września 2021 r., sporządzonych przez Spółkę w związku z publicznym programem emisji obligacji o wartości nominalnej do 200.000.000 złotych, które razem stanowią prospekt podstawowy (Prospekt) oraz w oparciu o ostateczne warunki emisji Obligacji (Ostateczne Warunki) opublikowane w dniu 22 września 2021 r. Subskrypcją objętych było 100.000 (sto tysięcy) sztuk Obligacji. Emisja Obligacji doszła do skutku i zostało przydzielonych inwestorom 100.000 (sto tysięcy) sztuk Obligacji o wartości nominalnej 100 (sto) złotych każda, o łącznej wartości nominalnej 10.000.000,00 (dziesięć milionów) złotych. Subskrypcję prowadzono w dniach od 23 września 2021 r. (włącznie) do 6 października 2021 r. (włącznie). W tym okresie prawidłowe zapisy złożyło 436 (czterystu trzydziestu sześciu) inwestorów na 137.477 (sto trzydzieści siedem tysięcy czterysta siedemdziesiąt siedem) sztuk Obligacji. Emitent przydzielił 432 (czterystu trzydziestu dwóm) inwestorom 100.000 (sto sześć tysięcy) sztuk Obligacji. Emitent dokonał redukcji zapisów. Średnia stopa redukcji zapisów wyniosła 27,26%. Oferta nie była podzielona na transze. Obligacje były obejmowane po cenie emisyjnej, której wysokość była równa wartości nominalnej Obligacji i wynosiła 100,00 (sto) złotych. Emitent nie zawierał umów o subemisję tym samym Obligacje nie były obejmowane przez subemitentów. Wartość przeprowadzonej subskrypcji w cenie emisyjnej wyniosła 10.000.000,00 (dziesięć milionów) złotych. Spółka opublikuje odrębny raport bieżący dotyczący rozliczenia kosztów emisji nie później niż w terminie wymaganym dla przekazania tej informacji.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-10-08 Marek Kucner Wiceprezes Zarządu
2021-10-08 Aleksandra Żylewicz Prokurent
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
0 zł za prowadzenie konta! Otwórz PKO Konto za Zero >>

0 zł za prowadzenie konta! Otwórz PKO Konto za Zero >>

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki