REKLAMA

BEST: Podsumowanie oferty obligacji serii W1.

2021-07-23 15:48
publikacja
2021-07-23 15:48
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 16 / 2021
Data sporządzenia: 2021-07-23
Skrócona nazwa emitenta
BEST
Temat
Podsumowanie oferty obligacji serii W1.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd BEST S.A. z siedzibą w Gdyni (Emitent, Spółka) informuje, że w dniu 23 lipca 2021 r. nastąpił przydział obligacji serii W1 (Obligacje). Emisja Obligacji nastąpiła w ramach prospektu podstawowego zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 17 czerwca 2021 r. i sporządzonego przez Spółkę w związku z publicznym programem emisji obligacji o wartości nominalnej do 200.000.000 złotych (Prospekt) oraz w oparciu o ostateczne warunki emisji Obligacji (Ostateczne Warunki) opublikowane w dniu 6 lipca 2021 r. Subskrypcją objętych było 250.000 (dwieście pięćdziesiąt tysięcy) sztuk Obligacji. Emisja Obligacji doszła do skutku i zostało przydzielonych inwestorom 106.677 (sto sześć tysięcy sześćset siedemdziesiąt siedem) sztuk Obligacji o wartości nominalnej 100 (sto) złotych każda, o łącznej wartości nominalnej 10.667.700,00 (dziesięć milionów sześćset sześćdziesiąt siedem tysięcy siedemset) złotych. Subskrypcję prowadzono w dniach od 8 lipca 2021 r. (włącznie) do 20 lipca 2021 r. (włącznie). W tym okresie prawidłowe zapisy złożyło 311 (trzysta jedenaście) inwestorów na 106.677 (sto sześć tysięcy sześćset siedemdziesiąt siedem) sztuk Obligacji. Emitent przydzielił 311 (trzystu jedenastu) inwestorom 106.677 (sto sześć tysięcy sześćset siedemdziesiąt siedem) sztuk Obligacji. Emitent nie dokonał redukcji zapisów. Oferta nie była podzielona na transze. Obligacje były obejmowane po cenie emisyjnej, której wysokość była równa wartości nominalnej Obligacji i wynosiła 100,00 (sto) złotych. Emitent nie zawierał umów o subemisję tym samym Obligacje nie były obejmowane przez subemitentów. Wartość przeprowadzonej subskrypcji w cenie emisyjnej wyniosła 10.667.700,00 (dziesięć milionów sześćset sześćdziesiąt siedem tysięcy siedemset) złotych. Spółka opublikuje odrębny raport bieżący dotyczący rozliczenia kosztów emisji nie później niż w terminie wymaganym dla przekazania tej informacji.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-07-23 Krzysztof Borusowski Prezes Zarządu
2021-07-23 Marek Kucner Wiceprezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Sprawdź jak zyskać nawet 420 zł z Kontem Jakie Chcę

Sprawdź jak zyskać nawet 420 zł z Kontem Jakie Chcę

Advertisement

Powiązane

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki