REKLAMA

BEST: Podpisanie umów zbycia portfeli wierzytelności

2023-09-20 17:59
publikacja
2023-09-20 17:59
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 44 / 2023
Data sporządzenia: 2023-09-20
Skrócona nazwa emitenta
BEST
Temat
Podpisanie umów zbycia portfeli wierzytelności
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd BEST S.A. z siedzibą w Gdyni (Emitent, Spółka) informuje, że dzisiaj doszło do podpisania przez BEST III Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z siedzibą w Gdyni (BEST III NSFIZ) umów zbycia portfeli wierzytelności. Emitent posiada pośrednio 50% certyfikatów inwestycyjnych w BEST III NSFIZ. W następstwie podpisanych umów BEST III NSFIZ, pod warunkiem zawieszającym zapłaty ceny, przelał na rzecz:
1) BEST I Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z siedzibą w Gdyni, który w 100% jest zależny od Emitenta, prawa do łącznie 163.472 wierzytelności o łącznej wartości nominalnej 2.082 mln złotych,
2) HOIST I Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z siedzibą w Warszawie, prawa do łącznie 163.392 wierzytelności o łącznej wartości nominalnej 2.079,4 mln złotych.

O spełnieniu warunku zawieszającego Emitent poinformuje odrębnym raportem.

Cena została ustalona na warunkach rynkowych. Pozostałe warunki umów są typowe dla tego rodzaju umów i nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych.

Na podstawie ww. umów BEST III NSFIZ zbył wszystkie posiadane przez ten fundusz wierzytelności.

Podpisanie umów jest elementem zakończenia wspólnej inwestycji zapoczątkowanej umową, o której Emitent informował raportem bieżącym 3/2012 z 13 kwietnia 2012 r.

W następstwie transakcji ustały przesłanki sprawowania przez Emitenta kontroli nad BEST III NSFIZ, wobec czego nie będzie on już konsolidowany przez Emitenta metoda pełną, lecz zgodnie z metodą praw własności.

Według szacunków Emitenta transakcja nie będzie miała istotnego wpływu na wynik finansowy Grupy kapitałowej Emitenta. Ostateczny wpływ transakcji zostanie jednak zaprezentowany w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Grupy kapitałowej Emitenta za trzeci kwartał 2023 r.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2023-09-20 Marek Kucner Wiceprezes Zarządu
2023-09-20 Maciej Bardan Członek Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Szybki kredyt dla firm online. Wniosek złożysz bez wizyty w placówce

Szybki kredyt dla firm online. Wniosek złożysz bez wizyty w placówce

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki