REKLAMA

BEST: Piąte wezwanie do złożenia dokumentów warrantów subskrypcyjnych (niezdematerializowanych)

2020-12-17 17:48
publikacja
2020-12-17 17:48
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 39 / 2020
Data sporządzenia: 2020-12-17
Skrócona nazwa emitenta
BEST
Temat
Piąte wezwanie do złożenia dokumentów warrantów subskrypcyjnych (niezdematerializowanych)
Podstawa prawna
Inne uregulowania
Treść raportu:
Zarząd Spółki pod firmą BEST Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni („Emitent”, „Spółka”) w związku z art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798 z późn. zm.) („Ustawa”) wzywa posiadaczy warrantów subskrypcyjnych Emitenta do złożenia dokumentów warrantów subskrypcyjnych w siedzibie Spółki w celu ich dematerializacji i rejestracji w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. zgodnie z przepisami Ustawy.

Dokumenty warrantów subskrypcyjnych należy składać w siedzibie Spółki przy ul. Łużycka 8A, 81-537 Gdynia, w dni robocze w godzinach od 10:00 do 15:00. Złożenie dokumentów warrantów subskrypcyjnych odbędzie się za pisemnym pokwitowaniem wydanym posiadaczowi.

Niniejsze wezwanie jest ostatnim z pięciu wymaganych przez przepis Ustawy. Pierwsze wezwanie zostało opublikowane 29 września 2020 r. raportem bieżącym numer 28/2020. Drugie wezwanie zostało opublikowane 14 października 2020 r. raportem bieżącym numer 30/2020. Trzecie wezwanie zostało opublikowane 29 października 2020 r. raportem bieżącym numer 34/2020. Czwarte wezwanie zostało opublikowane 24 listopada 2020 r. raportem bieżącym numer 36/2020.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-12-17 Marek Kucner Wiceprezes Zarządu
2020-12-17 Aleksandra Żylewicz Prokurent
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Jak otrzymać nawet 1500 zł od Alior Banku + 300 zł od Bankier.pl SPRAWDŹ!

Jak otrzymać nawet 1500 zł od Alior Banku + 300 zł od Bankier.pl SPRAWDŹ!

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki