REKLAMA
WAŻNE

BEST: Informacja o treści uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie BEST S.A. w dniu 8 września 2020 r.

2020-09-08 18:54
publikacja
2020-09-08 18:54
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Uchwaly_podjete_NWZ_8.09.2020.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 25 / 2020
Data sporządzenia: 2020-09-08
Skrócona nazwa emitenta
BEST
Temat
Informacja o treści uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie BEST S.A. w dniu 8 września 2020 r.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd BEST S.A. z siedzibą w Gdyni (Emitent) informuje, że w dniu 8 września 2020 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta podjęło 8 (osiem) uchwał, których treść, a także wskazanie liczby akcji, z których oddano ważne głosy nad wymienionymi uchwałami oraz procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym Emitenta, łączna liczba ważnych głosów, w tym liczba głosów "za", "przeciw" i "wstrzymujących się" znajdują się w załączniku nr 1 do niniejszego raportu.

Ponadto Zarząd Emitenta informuje, iż na powyższym Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Emitenta wszystkie uchwały poddane pod głosowanie zostały podjęte, w związku z czym Emitent nie przekazuje treści projektów uchwał poddanych pod głosowanie, które nie zostały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta w dniu 8 września 2020 r.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta nie odstąpiło od rozpatrzenia punktów planowanego porządku obrad.
Załączniki
Plik Opis
Uchwały podjęte NWZ 8.09.2020.pdfUchwały podjęte NWZ 8.09.2020.pdf Treść uchwał podjętych przez NWZ BEST S.A. w dniu 8.09.2020 r.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-09-08 Krzysztof Borusowski Prezes Zarządu
2020-09-08 Marek Kucner Wiceprezes Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki