REKLAMA

BEST: Informacja o terminach przekazywania raportów okresowych w 2021 roku

2021-01-28 17:13
publikacja
2021-01-28 17:13
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 3 / 2021
Data sporządzenia: 2021-01-28
Skrócona nazwa emitenta
BEST
Temat
Informacja o terminach przekazywania raportów okresowych w 2021 roku
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd BEST S.A. z siedzibą w Gdyni (Emitent) zgodnie z § 80 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Rozporządzenie), informuje o terminach publikacji raportów okresowych w 2021 roku.

Zarząd BEST S.A. informuje, że:
• zgodnie z § 79 ust. 2 Rozporządzenia Emitent nie przekaże do publicznej wiadomości jednostkowego i skonsolidowanego raportu kwartalnego za II kwartał 2021 roku i za IV kwartał 2021 roku;
• zgodnie z § 62 ust. 1 i 3 Rozporządzenia Emitent nie przekaże odrębnych jednostkowych raportów kwartalnych oraz jednostkowego raportu półrocznego, jednak skonsolidowane raporty kwartalne oraz skonsolidowany raport półroczny będą zawierały odpowiednio kwartalną informację finansową oraz półroczne skrócone sprawozdanie finansowe.

Wobec powyższego w 2021 roku Emitent przekaże raporty okresowe do publicznej wiadomości w następujących terminach:
• Jednostkowy raport roczny za 2020 rok – 1 kwietnia 2021 roku,
• Skonsolidowany raport roczny za 2020 rok – 1 kwietnia 2021 roku,
• Skonsolidowany rozszerzony raport za I kwartał 2021 roku, zawierający kwartalną informacje finansową za I kwartał 2021 roku – 28 maja 2021 roku,
• Skonsolidowany rozszerzony raport za I półrocze 2021 roku – 15 września 2021 roku,
• Skonsolidowany rozszerzony raport za III kwartał 2021 roku, zawierający kwartalną informację finansową za III kwartał 2021 roku – 10 listopada 2021 roku.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-01-28 Marek Kucner Wiceprezes Zarządu
2021-01-28 Aleksandra Żylewicz Prokurent
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Otwórz Konto z Kartą Otwartą na Dzisiaj i ciesz się nią bezpłatnie!

Otwórz Konto z Kartą Otwartą na Dzisiaj i ciesz się nią bezpłatnie!

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki