REKLAMA

BEST: Informacja o terminach przekazywania raportów okresowych w 2020 roku

2020-01-28 12:03
publikacja
2020-01-28 12:03
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 2 / 2020
Data sporządzenia: 2020-01-28
Skrócona nazwa emitenta
BEST
Temat
Informacja o terminach przekazywania raportów okresowych w 2020 roku
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd BEST S.A. z siedzibą w Gdyni (Emitent) zgodnie z § 80 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Rozporządzenie), informuje o terminach publikacji raportów okresowych w 2020 roku.

Zarząd BEST S.A. informuje, że:
• zgodnie z § 79 ust. 2 Rozporządzenia Emitent nie przekaże do publicznej wiadomości jednostkowego i skonsolidowanego raportu kwartalnego za II kwartał 2020 roku i za IV kwartał 2020 roku;
• zgodnie z § 62 ust. 1 i 3 Rozporządzenia Emitent nie przekaże odrębnych jednostkowych raportów kwartalnych oraz jednostkowego raportu półrocznego, jednak skonsolidowane raporty kwartalne oraz skonsolidowany raport półroczny będą zawierały odpowiednio kwartalną informację finansową oraz półroczne skrócone sprawozdanie finansowe.

Wobec powyższego w 2020 roku Emitent przekaże raporty okresowe do publicznej wiadomości w następujących terminach:
• Jednostkowy raport roczny za 2019 rok – 31 marca 2020 roku,
• Skonsolidowany raport roczny za 2019 rok – 31 marca 2020 roku,
• Skonsolidowany rozszerzony raport za I kwartał 2020 roku, zawierający kwartalną informacje finansową za I kwartał 2020 roku – 15 maja 2020 roku,
• Skonsolidowany rozszerzony raport za I półrocze 2020 roku – 16 września 2020 roku,
• Skonsolidowany rozszerzony raport za III kwartał 2020 roku, zawierający kwartalną informację finansową za III kwartał 2020 roku – 13 listopada 2020 roku.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-01-28 Krzysztof Borusowski Prezes Zarządu
2020-01-28 Marek Kucner Wiceprezes Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Konto Firmowe i Karta przez rok za bezwarunkowe 0 zł

Konto Firmowe i Karta przez rok za bezwarunkowe 0 zł

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki